Thứ Tư, 15/07/2020, 08:11 [GMT+7]

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ

(Congannghean.vn)-Xác định công tác điều lệnh trong CAND là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, siết chặt, tăng cường chấn chỉnh công tác chấp hành điều lệnh, quân sự, võ thuật.
Đội điều lệnh Công an tỉnh kiểm tra tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Đội điều lệnh Công an tỉnh kiểm tra tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh là giải pháp quan trọng xây dựng lực lượng trong Công an Nghệ An. Nhận thức rõ điều này, xuyên suốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn hướng đến mục tiêu cao nhất đó là làm chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hơn nữa hiệu quả việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND; các quy định về huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND cho CBCS. Từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động, tạo động lực thi đua phấn đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.
 
Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch tăng cường tập huấn, kiểm tra kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cũng như nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh. Trong đó thường xuyên giám sát việc chấp hành Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể. Hàng tháng, hàng quý, Công an tỉnh đều có thông báo đánh giá tình hình, kết quả, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành nghiêm điều lệnh, đồng thời tiến hành kiểm điểm, phê bình, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.
 
Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương tích cực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp nơi ăn ở, làm việc, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, duy trì nề nếp hoạt động của đơn vị. Đến nay, đã có 49/49 đơn vị cơ sở và 45 đơn vị trực thuộc cơ sở đăng ký xây dựng “Đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND năm 2020”. Thông qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng CBCS, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” trong Công an các đơn vị, địa phương, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công tác chấn chỉnh chấp hành điều lệnh được xử lý quyết liệt, kịp thời để tạo nề nếp, ý thức tự giác trong mỗi CBCS. 
Công an Nghệ An tăng cường công tác huấn luyện quân sự, võ thuật  xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, hiện đại
Công an Nghệ An tăng cường công tác huấn luyện quân sự, võ thuật xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, hiện đại
Công tác kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm điều lệnh được thực hiện theo phương châm “2 không, 2 phải”: Không vi phạm quy định về uống rượu, bia; không vi phạm kế hoạch hóa gia đình; phải chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; phải bản lĩnh, nhân văn, tận tụy phục vụ nhân dân. Trong đó, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện Nghị quyết 04, Chỉ thị số 17 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an tỉnh; chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, trực ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh; chấp hành điều lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, quy chế, quy trình; giờ giấc làm việc, tư thế, lễ tiết tác phong của CBCS... Đặc biệt là thường xuyên kiểm tra đối với CBCS thường xuyên tiếp xúc giải quyết các thủ tục với nhân dân (lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an phường, Công an xã có cán bộ chính quy). Hiện nay, Công an tỉnh đã lắp đặt camera tại 24 “Bộ phận một cửa”, Công an các phường kết nối về Công an tỉnh; Công an Nghệ An cũng lắp đặt thêm camera tại các bến tàu, giao lộ giao thông để phục vụ công tác kiểm tra. 
 
Với nhiều biện pháp quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm, việc chấp hành điều lệnh trong Công an Nghệ An có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần chuyển biến lớn về công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật, nhất là tinh thần, trách nhiệm, lễ tiết, tác phong của CBCS được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG và TTATXH, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, thực hiện tốt chương trình công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2020 và xem đó là giải pháp quan trọng xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
.

Huyền Thương

.