Thứ Hai, 01/07/2019, 08:29 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng và phát huy vai trò phụ nữ Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Trên mọi lĩnh vực, ở các điều kiện công tác khác nhau, phụ nữ Công an Nghệ An luôn khẳng định tinh thần trách nhiệm, tận tụy, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Mới đây, Công an tỉnh đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng và phát huy vai trò phụ nữ Công an Nghệ An giai đoạn 2019 - 2025”.

Hội viên Hội Phụ nữ Công an Nghệ An xung kích trên mọi lĩnh vực
Hội viên Hội Phụ nữ Công an Nghệ An xung kích trên mọi lĩnh vực

Tiếp nối truyền thống “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nội lực, phụ nữ Công an Nghệ An đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đảng viên, cán bộ, công nhân viên nữ đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, luôn giữ vững và phát huy truyền thống Công an nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, có trình độ, năng lực, chịu khó rèn luyện, có ý chí phấn đấu vươn lên vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa làm tròn thiên chức người phụ nữ trong gia đình. Phụ nữ ở một số bộ phận, lĩnh vực công tác đã thực sự là nòng cốt, hoàn thành xuất sắc, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua của Công an tỉnh.

Việc triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng và phát huy vai trò phụ nữ Công an Nghệ An giai đoạn 2019 - 2025” nhằm xây dựng phụ nữ Công an Nghệ An có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác; phát huy tối đa tiềm năng, nội lực, thế mạnh của phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ phấn đấu, trưởng thành gắn với đẩy mạnh việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Trong đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025, sắp xếp, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực nữ hiện có một cách khoa học, hợp lý, phù hợp trong từng lĩnh vực, thực tiễn yêu cầu công tác tại Công an các đơn vị, địa phương theo hướng biên chế cán bộ nữ cấp tỉnh 30%, cấp huyện và cấp xã 70%. Đồng thời, tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS về vị trí, vai trò và đóng góp của CBCS trong Công an Nghệ An.

Quá trình thực hiện Đề án, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an về công tác phụ nữ. Song song là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét trong hành động, phát huy tối đa vị trí, vai trò của CBCS nữ, đóng góp xứng đáng trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam, của ngành Công an, nêu cao tinh thần tự tôn, trọng danh dự, yêu nghề đối với CBCS nữ.

Tập trung phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến của phụ nữ, đặc biệt là cán bộ trẻ, thực sự là tấm gương tiêu biểu để phụ nữ toàn Công an tỉnh noi gương, học tập. Ban hành giải thưởng “Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu” gồm chiến sỹ nữ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề xuất đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh biểu dương.

Bên cạnh việc tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, mỗi hội viên CBCS nữ Công an Nghệ An phải tự làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân, phải tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục ngay tư tưởng an phận thủ thường, bằng lòng với chính mình, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, kỹ năng nghiệp vụ, năng động sáng tạo trong công việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo và có giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho CBCS nữ..., xem đây là việc làm thường xuyên, lâu dài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt khác, phát huy vai trò của Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ các cấp trong Công an Nghệ An chăm lo giáo dục, đào tạo phụ nữ và phát triển phong trào phụ nữ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” gắn với thực hiện nghiêm các phong trào do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động.

.

Mai Hậu

.