Thứ Ba, 25/06/2019, 08:30 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành

Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Yên Thành đã xảy ra 11 vụ cháy, song không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản trị giá trên 1 tỉ đồng và 2 vụ cháy rừng.
Huyện Yên Thành tăng cường công tác PCCC&CN,CH năm 2019
Huyện Yên Thành tăng cường công tác PCCC&CN,CH năm 2019
Để làm tốt hơn nữa công tác PCCC trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Yên Thành đã tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành 5 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC trong năm 2018 và 2019; tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 17/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CN,CH) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành 42 văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CN,CH trên địa bàn; đồng thời triển khai thực hiện tốt các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC&CN,CH trên địa bàn. 
 
Song song với công tác tham mưu, Công an huyện đã cùng các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ PCCC&CN,CH trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CN,CH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”... Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CN,CH cấp xã, thị trấn.
 
Ngoài ra, Công an huyện còn tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về PCCC; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định của pháp luật và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/2/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm, nguy hiểm về cháy, nổ; trong đó, tập trung triển khai kiểm tra theo các chuyên đề: Chợ, trung tâm thương mại; cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; chuyên đề vũ trường, karaoke, cơ sở kinh doanh giải trí; nhà nghỉ, khách sạn; chuyên đề điện;… kiểm tra việc thực hiện chế độ thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án xây dựng công trình.
 
Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xảy ra trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức chữa cháy và CN,CH; huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CN,CH cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng; công tác xây dựng, thực tập phương án chữa cháy. Chỉ đạo xây dựng phương án và tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ đảm bảo an toàn PCCC các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, nhất là bảo vệ an toàn các hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị đến thăm và làm việc.
 
Thời gian tới, dự báo tình hình cháy, nổ còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Yên Thành đã xây dựng các kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở nơi có nguy cơ cao; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác PCCCR. Trong đó quán triệt tinh thần, hoạt động PCCC trước hết phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cháy, nổ theo đúng quy định. Luôn làm tốt quan hệ phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp và xử lý thông tin giữa các đơn vị, địa phương thường xuyên theo đúng quy định; hạn chế thấp nhất các thiệt hại do nguyên nhân cháy, nổ gây ra. 
.

Đ. Thắng

.