Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201803/dang-bo-cong-an-ha-tinh-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-nhiem-vu-thuong-xuyen-va-lau-dai-783412/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201803/dang-bo-cong-an-ha-tinh-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-nhiem-vu-thuong-xuyen-va-lau-dai-783412/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài… - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 05/03/2018, 10:35 [GMT+7]
Đảng bộ Công an Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài…

(Congannghean.vn)-Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã tạo động lực mới, hành động mới, kết quả mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu…

Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017
Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết: “Chấp hành chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng ủy Công an Hà Tĩnh xác định: Lực lượng Công an gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Do đó, thời gian qua, Đảng ủy đã triển khai nghiêm túc, học tập trong toàn bộ đảng viên và thực hiện đúng lộ trình. Sau hơn 1 năm thực hiện, Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả. Toàn lực lượng đã thống nhất trong thực hiện Nghị quyết để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cũng như bản lĩnh chính trị của người đảng viên. Cùng với tổ chức học tập, kiểm điểm “tự soi”, “tự sửa”, ban chỉ đạo của Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 14 tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, thông báo rộng rãi trong toàn Đảng bộ, rút kinh nghiệm những kết quả đã đạt được, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh.

Căn cứ kết quả đạt được, cuối năm 2017, Đảng ủy tiếp tục gợi ý khi kiểm điểm một số tổ chức cơ sở Đảng có những biểu hiện tồn tại, hạn chế. Kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) là nội dung trọng tâm trong thực hiện tổng kết công tác Công an năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Việc thực hiện nội dung Nghị quyết đã được tổ chức một cách nề nếp trong sinh hoạt của toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời hướng dẫn để các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhưng mang tính thường xuyên, lâu dài, để mỗi cán bộ đảng viên thấy rõ trách nhiệm và tự giác thực hiện. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng sau khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.

Để đạt được kết quả đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh coi trọng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước những khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường… Qua đó, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổ chức, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn chặt với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, phong trào thi đua vì ANTQ. Tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời để có những biện pháp, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Các lực lượng lên phương án phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn
Các lực lượng lên phương án phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn

Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng cho biết: “Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng; quan tâm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và có điều chỉnh kịp thời; quá trình triển khai thực hiện có hình thức, biện pháp tuyên truyền, cách thức thể hiện phù hợp với từng đơn vị, lĩnh vực công tác. Do đó, các mặt công tác Công an trong năm 2017 đều hoàn thành, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ tiêu về xây dựng lực lượng tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có nhiều có gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Là Đảng bộ cơ sở được công nhận trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2017, Bí thư Đảng bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chia sẻ: “Chúng tôi xác định, làm tốt công tác xây dựng Đảng có vai trò quan trọng, quyết định thắng lợi trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2017, Đảng bộ Phòng đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), chú trọng đến đợt sinh hoạt “tự soi”,“tự sửa” theo 27 biểu hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ cơ sở, đảng viên. Qua thực hiện Nghị quyết đã tạo bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên. Ghi nhận kết quả đó, Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; đơn vị được Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua xuất sắc”.

Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế Đặng Quốc Thiện chia sẻ: “Trong sinh hoạt Đảng, chi bộ quan tâm đến tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách, thực hiện theo hướng dẫn gắn với sinh hoạt chuyên đề lĩnh vực an ninh kinh tế. Xây dựng đoàn kết nội bộ, cấp ủy, chỉ huy gương mẫu, trách nhiệm cao, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, huy động sức mạnh của cán bộ, đảng viên, để họ thống nhất, đồng lòng cao, cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Đảng bộ Công an Hà Tĩnh xác định, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) là việc làm thường xuyên. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi đảng viên cũng phải tổ chức triển khai các Nghị quyết quan trọng khác của Đảng. Bước sang năm 2018 - năm được Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương xác định là năm công tác cán bộ. Do vậy, tinh thần này sẽ truyền đạt đến CBCS để với tâm thế, có thay đổi về tổ chức bộ máy, nhưng thay đổi là cần thiết; để bộ máy hoạt động tinh gọn và hiệu quả cao hơn, nêu cao tinh thần của CBCS hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bộ đã xác định phương châm “Cơ quan Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đây là nội dung quan trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung triển khai và thực hiện trong năm 2018. Kết quả việc thực hiện sẽ được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), để từ đó xác định rõ hơn nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm đưa hoạt động của lực lượng Công an phục vụ tốt nhất sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nguyễn Thanh Liêm cho biết thêm.

.

Xuân Lý

.