Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201712/cong-an-nghe-an-neu-cao-vai-tro-trach-nhiem-trong-phong-chong-tham-nhung-771834/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201712/cong-an-nghe-an-neu-cao-vai-tro-trach-nhiem-trong-phong-chong-tham-nhung-771834/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 15/12/2017, 08:27 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng

(Congannghean.vn)-Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, với phương châm: “Xây là chính, phòng ngừa là chính, xây dựng nội bộ vững mạnh”, bám sát thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác PCTN, lãng phí, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong thực hiện PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Lực lượng CAND thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (Trong ảnh: Công nhân viên khách sạn Mường Thanh Sông Lam góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an Nghệ An)
Lực lượng CAND thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (Trong ảnh: Công nhân viên khách sạn Mường Thanh Sông Lam góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an Nghệ An)

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ thì tác động của mặt trái cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ, trong khi công tác quản lý Nhà nước về ANTT và hệ thống pháp luật hiện hành còn nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, tội phạm nói chung và tội phạm về tham nhũng nói riêng có chiều hướng phức tạp và gia tăng, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn.

Trên thực tế, tội phạm tham nhũng sẽ triệt để lợi dụng các kẽ hở trong cơ chế, chính sách quản lý và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội để hoạt động phạm tội. Trong khi người có hành vi tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, có nhận thức sâu rộng, am hiểu pháp luật, được tiếp cận nhiều thông tin, có điều kiện kinh tế, quan hệ rộng nên gây nhiều khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống tham nhũng, nhất là chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh thái độ, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định, quy trình công tác và điều lệnh CAND.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, phát động và triển khai sâu rộng các hoạt động, phong trào thi đua. Nhờ đó, giúp mỗi CBCS Công an Nghệ An nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tích cực học tập, rèn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong điều kiện tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của lối sống thực dụng đến một bộ phận cán bộ trẻ, các tổ chức Đảng cơ sở. Đảng bộ Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với lực lượng CAND, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân đều được ghi nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết và kết quả xử lý, giải quyết được thông báo cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong năm, đơn vị đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra công tác triển khai, kết quả thực hiện các biện pháp PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công an 13 đơn vị, địa phương. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến việc điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng. Trong năm 2017, cơ quan điều tra Công an tỉnh 2 cấp đã thụ lý điều tra 6 vụ, 5 bị can. Qua công tác điều tra đã kịp thời phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở, thiếu sót để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thiện các quy định, quy chế để PCTN.

.

Tuệ Trang

.