Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/luc-luong-thanh-tra-cong-an-nghe-an-50-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh-739584/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/luc-luong-thanh-tra-cong-an-nghe-an-50-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh-739584/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 26/05/2017, 07:40 [GMT+7]
Lực lượng Thanh tra Công an Nghệ An

50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

(Congannghean.vn)-Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm cho qua chuyện, chỉ có cách là khéo léo kiểm soát”; trong quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xem công tác thanh tra là một mặt công tác quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công an Nghệ An

Là lực lượng hoạt động có tính đặc thù, Thanh tra CAND có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo cho các đơn vị và lực lượng Công an thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; giúp lãnh đạo cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các cấp triển khai các biện pháp sát hợp, hiệu quả để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Có thể khẳng định rằng, trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, dù trong bất cứ giai đoạn lịch sử, điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Thanh tra Công an Nghệ An (CANA) bằng sự nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần, trí tuệ, sức sáng tạo, đoàn kết cộng sự cao, đã có những đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CANA ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Thanh tra luôn được lãnh đạo Ty CANA thời bấy giờ quan tâm, đặt ở vị trí quan trọng thuộc Ban Văn phòng với nhiệm vụ giúp Ty CANA giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, ổn định tình hình để yên lòng dân.

Trong điều kiện chiến tranh vô cùng khó khăn, khốc liệt, kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra chưa nhiều nhưng lực lượng Thanh tra đã bám sát sự lãnh đạo của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại âm mưu của thế lực thù địch nhằm thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián phá hoại lực lượng Công an; đồng thời, chủ động tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết kịp thời, thỏa đáng các tố cáo, phản ánh của nhân dân, góp phần củng cố lòng tin đối với Đảng, Nhà nước và đối với lực lượng Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đảm bảo ANTT.

Qua công tác thanh, kiểm tra, lực lượng Thanh tra CANA đã cùng với lực lượng Thanh tra CAND trong cả nước tổng kết, đúc rút những bài học kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý báu, góp phần đặt nền móng cho việc xây dựng lý luận nghiệp vụ của ngành Công an.

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra là lực lượng chủ công tham mưu lãnh đạo CANA cùng với cấp ủy, chính quyền kịp thời sửa chữa, khắc phục một số sai lầm trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất. Qua công tác thanh tra, lực lượng Công an đã xác minh hơn 2.100 hồ sơ, đề nghị minh oan cho 1.508 người; tham mưu cấp ủy kết luận, phục hồi Đảng tịch cho 9.041 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, góp phần củng cố khối đoàn kết nhất trí trong Đảng, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Mùa xuân năm 1975, đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 28/01/1976, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 340/NV/QĐ thành lập Ban Thanh tra Công an Nghệ Tĩnh, đánh dấu mốc son quan trọng trong chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng Thanh tra CANA.

Trong suốt giai đoạn từ năm 1976 - 1986, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản pháp luật đặt nền móng cho công tác thanh tra; đồng thời, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng Thanh tra CAND các cấp, tạo điều kiện cho lực lượng Thanh tra CANA tiếp tục có bước chuyển biến rõ nét trong các mặt công tác. Đặc biệt, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã trở thành chế độ công tác thường xuyên, tỉ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên rõ rệt, công tác kiến nghị, xử lý cán bộ sai phạm thông qua công tác thanh tra được thực hiện quyết liệt hơn.

Cán bộ, chiến sỹ Thanh tra Công an tỉnh dâng hoa báo công lên Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân
Cán bộ, chiến sỹ Thanh tra Công an tỉnh dâng hoa báo công lên Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân

Đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng tạo ra nhiều thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đặt ra cho lực lượng Công an nói chung và CANA nói riêng nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh Nghệ An luôn được Chính phủ, Bộ Công an xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT; các thế lực thù địch và bọn tội phạm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để mua chuộc, lôi kéo, lợi dụng sơ hở để bôi nhọ, tấn công làm mất danh dự, uy tín của lực lượng Công an. Bên cạnh đó, trước tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng bộc lộ rõ nét ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, bản lĩnh chính trị, quá trình công tác của CBCS lực lượng CANA. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Thanh tra CANA đã chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các mặt công tác thanh tra, tiếp tục đạt nhiều thành tích, kết quả nổi bật.

Theo đó, đã tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành 476 cuộc thanh tra, với hơn 1.000 kiến nghị thanh tra trên nhiều lĩnh vực; kịp thời phát hiện, kiến nghị thủ trưởng Công an các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời sơ hở, thiếu sót trong quản lý về ANTT, trong chấp hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ của CBCS, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành các chỉ thị, mệnh lệnh công tác của CBCS trong lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, ở từng thời điểm, từng giai đoạn, lực lượng Thanh tra đã chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp hay, sáng tạo, tăng cường kiểm tra tại các bộ phận, lĩnh vực công tác “nhạy cảm”, dễ phát sinh tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, nhất là trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, công tác quản lý Nhà nước về ANTT…; từng bước xây dựng, đưa CANA trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an và trên địa bàn, thực sự vì nhân dân phục vụ.

Tập trung tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp nhận, phân loại, xử lý giải quyết hiệu quả 5.567 đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Hàng năm, tỉ lệ giải quyết đơn thư đều đạt trên 95%, không để kéo dài, vượt cấp, nhiều đơn thư phức tạp được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nhân văn đã đem lại niềm tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân vào lực lượng Công an, bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở UBND và trụ sở Công an các cấp, kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư và giải quyết thỏa đáng, kịp thời nguyện vọng chính đáng của tổ chức và nhân dân; không để hình thành “điểm nóng” về  ANTT, tụ tập đông người khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Lực lượng Thanh tra đã chủ công, nòng cốt tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành và triển khai nhiều biện pháp, giải pháp sát hợp với tình hình thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ. Trong những năm qua, trong CANA không có cán bộ sai phạm phải xử lý bằng pháp luật do có hành vi tham nhũng, lãng phí, hàng năm tiết kiệm nguồn ngân sách hàng tỉ đồng; đồng thời, lực lượng Thanh tra đã chủ động phối hợp với lực lượng khác đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngoài xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo.

Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ Thanh tra như cái gương để cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được. Vì thế cán bộ Thanh tra phải rèn luyện đạo đức cách mạng”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn đặc biệt coi trọng và quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng Thanh tra CANA vững mạnh toàn diện. Từ biên chế 7 đồng chí khi mới thành lập, đến nay, Thanh tra Công an tỉnh đã tăng cường biên chế với 22 đồng chí, được bố trí tại 3 đội công tác; tại tất cả Công an các đơn vị, địa phương đều có cán bộ làm công tác thanh tra kiêm nhiệm; CBCS từ tỉnh đến huyện đều có trình độ đại học và trên đại học, có lập trường bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực công tác, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, cộng sự cao, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng và thành tích của lực lượng Thanh tra CANA trong 50 năm qua, hàng chục lượt tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng; Thanh tra Công an tỉnh có 15 năm được công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Lực lượng CANA nói chung và lực lượng Thanh tra nói riêng luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Thanh tra Bộ Công an, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể; sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trong CANA. Đặc biệt là sự cố gắng, phấn đấu hy sinh không mệt mỏi, trách nhiệm, đầy tận tụy, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra qua các thời kỳ; đồng thời, mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa để lực lượng Thanh tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Thanh tra CAND (28/5/1967 - 28/5/2017), Đảng ủy, lãnh đạo CANA luôn tin tưởng tuyệt đối lực lượng Thanh tra. Hơn ai hết, CBCS làm công tác thanh tra sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ pháp luật; cùng toàn Đảng bộ và lực lượng CANA thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu: “Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng CANA vững bước tiến lên chính quy hơn, tận tụy hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”. Trước mắt, cùng toàn lực lượng đưa CANA thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng lực lượng CANA trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an đẹp hơn trong lòng nhân dân.

.

Đại tá. PGS. TS Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

.