Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/ky-niem-50-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-thanh-tra-cong-an-nhan-dan-2851967-2852017-cong-tac-thanh-tra-gop-phan-xay-dung-luc-luong-cong-an-nghe-an-trong-sach-vung-manh-739423/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/ky-niem-50-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-thanh-tra-cong-an-nhan-dan-2851967-2852017-cong-tac-thanh-tra-gop-phan-xay-dung-luc-luong-cong-an-nghe-an-trong-sach-vung-manh-739423/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công tác thanh tra góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 25/05/2017, 08:32 [GMT+7]
Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an Nhân dân (28/5/1967 - 28/5/2017)

Công tác thanh tra góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh

(Congannghean.vn)-Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Thanh tra Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, Thanh tra Công an tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật trên lĩnh vực xây dựng lực lượng và hoạt động nghiệp vụ thanh tra, đảm bảo khách quan, chính xác, đạt lý, thấu tình, xứng đáng là một lực lượng quan trọng trong việc thực hiện chức năng thiết yếu quản lý Nhà nước về ANTT. Trong 10 năm (2007 - 2016), các mặt công tác thanh tra đã được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Cán bộ, chiến sỹ Thanh tra Công an tỉnh dâng hoa tại Khu di tích Truông Bồn
Cán bộ, chiến sỹ Thanh tra Công an tỉnh dâng hoa tại Khu di tích Truông Bồn

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng - lãng phí (PCTN - LP), Luật PCTN, Nghị quyết số 21 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Thanh tra đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Theo đó, tổ chức nhiều hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện trong lực lượng CAND; đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN - LP. Thanh tra đã giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án phòng, chống tiêu cực, sai phạm trong lực lượng Công an Nghệ An (CANA).

Trong đó, thực hiện quyết liệt 9 giải pháp quan trọng như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; chú trọng công tác quản lý cán bộ; tập trung hoàn thiện quy trình, chế độ công tác; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác Công an, giảm bớt các thủ tục, rút ngắn thời gian trả kết quả; tập trung đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm những CBCS có hành vi sai phạm...Nhờ đó, góp phần củng cố, xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường sức chiến đấu và hiệu quả công tác ở Công an các đơn vị, địa phương; củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CANA, xứng đáng lá cờ đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của lực lượng CAND trong nhiều năm.

Trong 10 năm qua, Thanh tra Công an tỉnh đã tổ chức 56 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành tại 435 lượt đơn vị. Các chuyên đề đã đi sâu vào các lĩnh vực công tác trọng điểm, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan công tác công an để kiến nghị khắc phục.

Thông qua thanh tra, có 545 kiến nghị nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót, phòng ngừa sai phạm của CBCS. Tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng giải quyết 362 vụ việc khiếu nại, tố cáo CBCS Công an, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở CANA luôn được Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ.

Thanh tra Công an Nghệ An tiếp dân và giải quyết các vụ việc đúng trình tự pháp luật
Thanh tra Công an Nghệ An tiếp dân và giải quyết các vụ việc đúng trình tự pháp luật

Hàng tháng, trong cuộc họp của Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đều có nội dung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) của công dân, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, phê bình, nhắc nhở những đơn vị chưa thực hiện tốt công tác giải quyết KN, TC. Kết quả giải quyết KN, TC của các đơn vị được tính chỉ tiêu phân loại thi đua quý, năm. Kết quả giải quyết KN, TC hàng năm đạt tỉ lệ trên 95%.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác thanh tra trong tình hình mới, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung vào công tác xây dựng lực lượng, lựa chọn những cán bộ có năng lực, uy tín để đảm nhận công tác thanh tra. Thanh tra CANA đã được củng cố về công tác tổ chức, đến nay 100% cán bộ làm công tác thanh tra có trình độ đại học, trên đại học, được trưởng thành trong các lĩnh vực công tác nghiệp vụ của ngành.

Song song với kiện toàn tổ chức, Thanh tra CANA đã kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật PCTN... Thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư trong lực lượng CANA; phân loại, xử lý đơn thư KN, TC trong hoạt động tư pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhờ đó công tác giải quyết KN, TC của CANA đã tiến bộ rõ rệt. Trong quá trình theo dõi công tác giải quyết KN, TC, khi phát hiện những đơn vị có khó khăn, vướng mắc, Thanh tra Công an tỉnh đã chủ động phối hợp, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương giải quyết ngay ở cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Qua đây, chúng ta cần nhận thức rõ hơn công tác thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình và chế độ công tác để kiến nghị với thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác thanh tra trong thời gian tới cần hướng đến:

1. Công tác thanh tra luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ và lãnh đạo Công an tỉnh. Công tác thanh tra là công tác thường xuyên trong công tác xây dựng của lực lượng CAND. Phải biến công tác thanh tra thành tự kiểm tra của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị; chú trọng giải quyết các vụ việc hình sự, hành chính chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật ngay ở cơ sở.

2. Mọi hoạt động thanh tra đều nhằm mục đích xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh và phục vụ nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Hoạt động thanh tra phải lấy xây làm chính, phòng ngừa là chính; đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các hành vi sai phạm của các đơn vị, cá nhân theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

3. Trong chỉ đạo hoạt động thanh tra phải phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng, các biện pháp, kiên quyết phát hiện, đấu tranh với các hành vi sai phạm của CBCS; gắn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính với thực hiện quy chế dân chủ, nhất là những lĩnh vực công tác trực tiếp phục vụ nhân dân. Coi đây là "điều kiện cần" để chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng CAND.

4. Xây dựng hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ Thanh tra trong sạch, vững mạnh là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng công tác thanh tra; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra theo tiêu chí: "Tâm, Trí, Lý, Tình", thật sự trong sạch, vững mạnh, với khẩu hiệu hành động: “Trí cao, tâm sáng, đúng luật, kịp thời” là yếu tố quan trọng, quyết định đảm bảo hiệu lực và chất lượng công tác thanh tra; xây dựng lực lượng Thanh tra trước hết là nâng cao nhận thức về công tác thanh tra, từ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đến CBCS; chọn cán bộ có năng lực, phẩm chất để làm công tác thanh tra; tạo điều kiện cho lực lượng Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hoá, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng tính nhân văn, hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND vì nhân dân phục vụ gắn với việc CAND học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Coi đây là "điều kiện đủ" để tăng sức mạnh cho lực lượng CAND trong tình hình mới.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới là một yêu cầu khách quan. Thời gian tới, để Thanh tra Công an tỉnh vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành.

.

Đại tá Mai Chiến Thắng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An

.