Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201606/ky-niem-35-nam-ngay-thanh-lap-tong-cuc-chinh-tri-cand-1861981-1862016-35-nam-mot-chang-duong-ve-vang-683069/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201606/ky-niem-35-nam-ngay-thanh-lap-tong-cuc-chinh-tri-cand-1861981-1862016-35-nam-mot-chang-duong-ve-vang-683069/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
35 năm - Một chặng đường vẻ vang - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 17/06/2016, 10:47 [GMT+7]
Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND (18/6/1981 - 18/6/2016)

35 năm - Một chặng đường vẻ vang

(Congannghean.vn)-Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng cục Chính trị CAND đã có những bước phát triển vững chắc nhờ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cách đây 35 năm, vào năm 1981, trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước có chủ trương tăng cường công tác Công an về mọi mặt, trong đó có công tác xây dựng lực lượng CAND.

Tổng cục Chính trị CAND chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và Cảnh sát PC&CC Nghệ An tại nhà lưu niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập.
Tổng cục Chính trị CAND chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và Cảnh sát PC&CC Nghệ An tại nhà lưu niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập.

Ngày 12/6/1981, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 250/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và ngày 18/6/1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 13/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND).

Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển của công tác xây dựng lực lượng CAND. Từ đây, Bộ Nội vụ có một cơ quan chuyên trách tham mưu cho Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ về công tác Đảng, xây dựng lực lượng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng cục Chính trị CAND luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Ngày 17/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Triển khai thực hiện Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 7832/QĐ-BCA, ngày 29/12/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND.

Việc đổi tên Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thành Tổng cục Chính trị CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong CAND; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục cũng như công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị, công tác Đảng trong CAND.

Qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, Tổng cục Chính trị CAND đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm, cơ bản hàng đầu là tập trung xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị; bám sát định hướng tư tưởng của Đảng, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chính trị tư tưởng; duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, các cuộc vận động lớn về xây dựng lực lượng.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa; tập trung đầu tư xây dựng các khu di tích lịch sử, bảo tàng CAND…

Những việc làm trên đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị của người  chiến sỹ CAND, đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng cục Chính trị CAND đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.  Phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng, trưởng thành và những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, CBCS Tổng cục Chính trị CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

.

Thiên Thảo

.