Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/cscd-nghe-an-bat-ke-van-chuyen-hong-phien-va-ma-tuy-da-750874/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/cscd-nghe-an-bat-ke-van-chuyen-hong-phien-va-ma-tuy-da-750874/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
CSCĐ Nghệ An bắt kẻ vận chuyển hồng phiến và ma túy đá - Báo Công An Nghệ An điện tử