Thứ Sáu, 05/07/2019, 10:34 [GMT+7]

Ra mắt mô hình tổ tự quản văn minh an toàn

(Congannghean.vn)-Sáng 5/7, UBND xã Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai) tổ chức lễ ra mắt và ký kết thi đua mô hình tự quản văn minh – an toàn trên địa bàn dân cư.

Đại diện các tổ ký kết giao ước thi đua
Đại diện các tổ ký kết giao ước thi đua

Thực hiện đề án của Thị ủy Hoàng Mai về xây dựng và nhân rộng mô hình tổ tự quản văn minh – an toàn ở cộng đồng dân cư thôn, khối trên địa bàn xã”, Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Vinh đã xây dựng, ra mắt mô hình. Theo đó tổ tự quản được thành lập và kiện toàn ở cụm dân cư, ngõ xóm, thành viên trong tổ là các hộ gia đình ở cụm dân cư hoạt động dưới sự chỉ đạo, giám sát của Đảng ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, UBND xã và các đoàn thể cấp xã. Trên cơ sở các tiêu chí 6 không, 3 có, mô hình tự quản văn minh – an toàn phát huy vai trò tự quản, tự giám sát lẫn nhau của các hộ gia đình trong cộng đồng dân cư, nâng cao tính tự giác, tự sáng tạo và nội lực của nhân dân chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, đảm bảo ANTT ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu KT-XH, nâng cao chấy lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

.

H.T

.