Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201902/phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-gan-voi-thi-dua-yeu-nuoc-841172/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201902/phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-gan-voi-thi-dua-yeu-nuoc-841172/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thi đua yêu nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/02/2019, 10:51 [GMT+7]

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thi đua yêu nước

(Congannghean.vn)-Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ phải gắn với phong trào thi đua yêu nước, đó là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà UBND tỉnh Nghệ An xây dựng, phát động trong năm 2019.

Công an huyện Quế Phong ra quân phát động toàn dân phòng, chống ma túy
Công an huyện Quế Phong ra quân phát động toàn dân phòng, chống ma túy

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, tổ chức chính trị xã hội và toàn dân tham gia đảm bảo ANTT, trong năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Nghệ An tiếp tục được xây dựng, phát động và triển khai với những nét mới, sáng tạo và có sự phối hợp giữa các lực lượng để củng cố thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng biên giới, miền núi, dân tộc và phong trào trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, hải đảo; tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là hoạt động phá hoại tư tưởng, tích cực phòng ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đấu tranh làm thất bại các chiêu bài lợi dụng “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc” để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố bằng những giải pháp như về biên giới quốc gia, biển đảo và chủ quyền lãnh thổ, tích cực tham gia thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân; đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi mua bán ma túy, mua bán người, di dịch cư trái phép, hủy hoại rừng… Qua đó, xây dựng làng, bản, dòng họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là các khu công nghiệp và các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2014 của Bộ Công an và Chỉ thị số 13/2010 của UBND tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học”; Chỉ thị số 27 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn để năm 2019, tại mỗi địa phương ít nhất có 3 hoạt động tuyên truyền, vận động tập trung về đảm bảo ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng sẽ được lồng ghép, phối hợp song song với việc tăng cường các biện pháp vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, trật tự ATXH trên địa bàn.

Tập trung phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đang nổi lên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân như ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản, giết người do nguyên nhân xã hội, mua bán người… Vận động toàn dân tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm; vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú; tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư… Thường xuyên mở các đợt vận động tập trung phát động phong trào toàn dân tham gia giải quyết các địa bàn phức tạp, tụ điểm về ma túy, hình sự và tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy nổ. Tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa bằng nhiều hình thức, trong đó phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

Ngoài ra, trong năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thể hiện ở các hoạt động khác, trong đó đáng chú ý là nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp giữa MTTQ với các ban, ngành, đoàn thể; nâng cao hiệu quả xây dựng cơ sở đạt chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với thực hiện tiêu chí đảm bảo ANTT trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng giáo, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đặc biệt, chú trọng quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Căn cứ vào Luật CAND sửa đổi và các quy định liên quan để có phương án, lộ trình đảm bảo hoàn thành mục tiêu, điều kiện bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã từ nay đến năm 2020. Lực lượng Công an các cấp tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường Công an chính quy về cơ sở.

.

Thiện Thành

.