Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201811/cong-an-huyen-ky-son-va-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-chi-nhanh-ky-son-phoi-hop-trong-cong-tac-dam-bao-an-ninh-an-toan-hoat-dong-ngan-hang-825069/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201811/cong-an-huyen-ky-son-va-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-chi-nhanh-ky-son-phoi-hop-trong-cong-tac-dam-bao-an-ninh-an-toan-hoat-dong-ngan-hang-825069/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 22/11/2018, 08:40 [GMT+7]
Công an huyện Kỳ Sơn và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Kỳ Sơn

Phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng

(Congannghean.vn)-Công an huyện Kỳ Sơn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Kỳ Sơn vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp về công tác đảm bảo an ninh và an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo 2 đơn vị bàn giao văn bản chương trình phối hợp
Lãnh đạo 2 đơn vị bàn giao văn bản chương trình phối hợp

Theo chương trình ký kết, 2 bên tiến hành tổ chức tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định liên quan đến nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước của 2 ngành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để cùng quán triệt và triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ và an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn huyện.

Thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đảm bảo hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ an toàn tiền, tài sản do ngành ngân hàng quản lý và bảo quản, đảm bảo ANTT. Phối hợp xử lý nợ xấu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, điều tra, làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm hình sự, tội phạm xâm hại tài sản Nhà nước do ngành ngân hàng quản lý, các hoạt động phá hoại tiền tệ, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả, ngoại tệ giả…, làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và đe dọa ổn định trật tự xã hội. Công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thanh toán thẻ và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chỉ đạo hướng dẫn, xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến việc lợi dụng hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng để xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi các thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ, bảo vệ tài sản, phòng chống khủng bố, phòng chống rửa tiền, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân thực hiện những giao dịch tài chính có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố và tài trợ khủng bố. Phối hợp trong bảo vệ mục tiêu, trụ sở, kho tiền của ngân hàng; xây dựng lực lượng và phương án phối hợp bảo vệ trong ngành ngân hàng.

Agribank Kỳ Sơn là một trong những đơn vị tiên phong trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và các cơ quan hữu quan.

Việc tổ chức lễ ký kết là hành động thiết thực của Agribank Kỳ Sơn trong việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời là bước ngoặt đánh dấu bước phát triển mới nhằm nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an huyện và Agribank Kỳ Sơn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, nhiệm vụ chính trị tại mỗi đơn vị, đặc biệt là trong công tác phối hợp bảo vệ an toàn tài sản tại trụ sở giao dịch của Agribank.

.

Trần Đức - Duy Thành

.