Thứ Bảy, 30/03/2024, 22:53 [GMT+7]

Triển khai kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 tại Sở Giao thông vận tải Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều  29/3/2024, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023, phát động phong trào năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lãnh đạo Sở GTVT cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở GTVT ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024
Đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở GTVT ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024

Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự cơ quan được nâng lên. Qua đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong Sở có sự chuyển biến rõ nét; 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; thường xuyên kiện toàn Đội tự vệ cơ quan và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn dân quân tự vệ đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Sở GTVT đã thường xuyên chỉ đạo sâu sát các phòng, ban chức năng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; luôn chủ động nắm bắt thông tin từ quần chúng Nhân dân và các tổ chức, cá nhân để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, phá hoại công trình giao thông; góp phần kéo giảm hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới.

Dịp này, đại diện các phòng, ban thuộc Sở GTVT đã ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

                                                                

                   

 

.

Nguyễn Thủy