Thứ Bảy, 04/05/2024, 17:03 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Đảm bảo điều kiện triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(Congan.nghean.gov.vn)-Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đây là một Luật rất quan trọng, với mục tiêu thành lập một lực lượng mới trên cơ sở tổ chức lại lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó dân phòng để cùng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ, việc liên quan ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an chính quy trong bảo đảm ANTT tại cơ sở
Thời gian qua, lực lượng Công an xã bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an chính quy trong bảo đảm ANTT tại cơ sở

Xác định được vị trí, vai trò quan trọng đó, ngay sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội thông qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm triển khai thi hành luật kịp thời, hiệu quả.

Theo đó, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An chỉ đạo, quán triệt tổ chức thi hành đầy đủ, sát hợp, cụ thể hóa các nhiệm vụ, lộ trình thực hiện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, bảo đảm thống nhất hiệu lực, hiệu quả (ngay sau khi Chính phủ, Bộ Công an có văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Luật, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/3/2024 về tổ chức thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An).

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến từng cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật; tạo sự quan tâm, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai, thi hành Luật.

Công an Nghệ An luôn chú trọng, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách
Công an Nghệ An luôn chú trọng, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách

Mặc khác, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả ngay sau khi Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực vào ngày 01/7/2024, Công an Nghệ An đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 991/QĐ-BCA ngày 18/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu xây dựng dự thảo phương án kiện toàn, sát nhập để sớm tổ chức ra mắt “Tổ bảo vệ an ninh, trật tự” tại các xã, phường, thị trấn (dự kiến ngay trong ngày 01/7/2024).

Trước đó, Công an Nghệ An đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng này. Đặc biệt, ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Theo đó, với thôn, xóm, bản (gọi chung là cấp xóm) có từ 350 hộ trở lên, khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, khu vực biên giới, hải đảo, Công an viên - phó trưởng xóm (xóm phó) có mức phụ cấp 1,1 lần mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện này là 1.800.000 đồng, Công an viên - xóm phó sẽ nhận phụ cấp 1.980.000 đồng/tháng. Đối với các thôn, xóm, bản ngoài nhóm trên, mức phụ cấp của Công an viên - xóm phó là 0,95 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.710.000 đồng/tháng.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang có 3.406 đồng chí Công an xã bán chuyên trách; 723 đồng chí bảo vệ dân phố và 4.034 đội trưởng, đội phó dân phòng đang trực tiếp cộng tác với lực lượng Công an cấp xã. Đây là lực lượng có bề dày kinh nghiệm có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở; nhiều đồng chí đã được đào tạo bài bản, có kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ.

Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, sau khi đã thống nhất các lực lượng này thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ bảo đảm tính tinh gọn, hỗ trợ đắc lực lực lượng Công an cấp xã, cấp huyện trong bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.
 

.

Phạm Thủy