Thứ Sáu, 15/06/2018, 08:30 [GMT+7]

Trang Truyền hình An ninh Nghệ An ngày 13/6/2018

Phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An

.