Thứ Sáu, 27/10/2017, 22:34 [GMT+7]

Trang Truyền hình An ninh Nghệ An ngày 25/10/2017

Phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An

.