Thứ Sáu, 13/10/2017, 10:36 [GMT+7]

Trang Truyền hình An ninh Nghệ An ngày 11/10/2017

Phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An

.