Thứ Sáu, 07/07/2017, 08:41 [GMT+7]

Trang Truyền hình An ninh Nghệ An ngày 28/06/2017

Phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An

.