Thứ Bảy, 31/12/2016, 09:27 [GMT+7]

Trang truyền hình An ninh Nghệ An ngày 21/12/2016

Phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An

.