Thứ Hai, 15/08/2016, 08:55 [GMT+7]

Trang truyền hình An ninh Nghệ An ngày 10.8.2016

Phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An

.