Thứ Bảy, 01/06/2019, 09:29 [GMT+7]

Tai ương của giáo dục

Thẳng thắng mà nói, chuyện gian lận thi cử, chạy trường, chạy điểm không phải bây giờ mới có nếu không nói đó gần như là chuyện hằng ngày của xã hội này. Chạy cho con vào trường điểm, trường chọn, chạy từ khi con mới vào mầm non cho đến các cấp. 

 

.

Nguồn: ANTG/Báo CAND