Chủ Nhật, 26/05/2019, 06:35 [GMT+7]

Điều kiện miễn thi THPT Quốc gia năm 2019

Học sinh Trần Đức Huấn (Nam Định) hỏi: Đối tượng khuyết tật đồng thời là con thương binh 61% có được miễn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 không?
 
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:
 
Khoản 2, Điều 32 tại Quy chế thi THPT Quốc gia hiện hành đã quy định rõ các đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ thi THPT Quốc gia như sau:
 
- Đối tượng
 
Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;
 
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
 
Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 
- Điều kiện
 
Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế này; Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 
- Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 
- Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.