Thứ Ba, 23/10/2018, 08:44 [GMT+7]

Triệt tiêu hậu họa của nạn 'xin-cho' trong quản lý giáo dục đại học

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa có Kiến nghị số 93/HH-VP gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội xin được qua Ủy ban, kiến nghị lên Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 6 một số vấn đề liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
 
Theo Hiệp hội, Luật Giáo dục đại học hiện hành mới chỉ thể hiện tính chất của một luật về các cơ sở giáo dục đại học, do đó không định hướng cho việc tái cấu trúc một hệ thống Giáo dục đại học cho Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế như các văn kiện Đại hội Đảng và Nghị quyết 29 đã đề ra. 
 
Để sửa chữa những khiếm khuyết của luật, trước hết cần điều chỉnh lại kết cấu của dự luật, bổ sung nhiều nội dung mới như sửa chữa những nội dung không chính xác. 
 
“Luật Giáo dục đại học sắp tới tối thiểu phải đạt được các yêu cầu quan trọng như định hướng được cho sự hình thành một hệ thống đại học phân tầng, thống nhất, đa dạng, rõ ràng và hiệu quả; đảm bảo đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đảm bảo hội nhập quốc tế. 
 
Bên cạnh đó, phải khẳng định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy quyền tự chủ thực sự và hợp lý trên tất cả các phương diện và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học. 
 
Đặc biệt là phải triệt tiêu mọi hậu họa của tệ nạn “xin-cho” đang phổ biến hiện nay trong cơ chế quản lý giáo dục đại học. Đáng tiếc là các yêu cầu trên đều không thể hiện rõ hoặc mờ nhạt trong Luật Giáo dục đại học hiện hành” - Báo cáo của Hiệp hội nêu rõ. 
 
Do vậy, Hiệp hội đề nghị Quốc hội chỉ đạo Ban soạn thảo một mặt cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội nhưng mặt khác cũng phải hết sức thận trọng, lấy ý kiến chuyên gia rộng rãi để hoàn chỉnh Dự thảo luật này trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. 
.

Nguồn: CAND

.