Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201809/nhung-bai-hoc-tu-tam-guong-cua-bac-ho-tao-suc-lan-toa-lon-trong-xa-hoi-813151/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201809/nhung-bai-hoc-tu-tam-guong-cua-bac-ho-tao-suc-lan-toa-lon-trong-xa-hoi-813151/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những bài học từ tấm gương của Bác Hồ tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 10/09/2018, 08:20 [GMT+7]

Những bài học từ tấm gương của Bác Hồ tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy đảng, đoàn thể đã triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước.
 
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy đảng, đoàn thể đã triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước.
 
Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo Bác, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị nhất là trong lao động, sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng.
 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ và ngày càng có chiều sâu, các nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Nổi bật là các đơn vị đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định, đặc biệt là xử lý các tồn tại, yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
 
Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ, kinh nghiệm rút ra để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là luôn bám sát sự chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ giúp việc cấp ủy, tham mưu đề xuất kịp thời những nội dung hoạt động phù hợp với đơn vị. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị phải tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ và phải được gắn với công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động.
 
“Triển khai thực hiện Chỉ thị phải gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 về công tác xây dựng Đảng. Chuyển mạnh sang làm theo Bác bằng các hành động cụ thể thông qua việc phát động các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong toàn bộ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương”- ông Phạm Viết Thanh nói.
 
Ý thức được trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, do đó nội dung Chỉ thị 05 đã được các đảng bộ đưa vào chương trình công tác toàn khóa, hằng năm và thông qua sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, các hội nghị của các cấp ủy.
 
Ông Nguyễn Kim Phung, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội cho biết, việc làm theo Bác tại đơn vị xác định lấy kết quả học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm. Đồng thời, căn cứ vào kết quả đạt được để làm tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
“Tôi cho rằng, đặc biệt là những người đứng đầu phải có tinh thần trách nhiệm gương mẫu để các cán bộ Đảng viên noi theo bằng việc làm thiết thực thông qua việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với tác phong đạo đức trong quá trình làm việc với khách hàng là đối tượng người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương. Quán triệt tinh thần này thời gian qua hơn 300 cán bộ nhân viên của ngân hàng đã luôn tận tâm tận lực phục vụ đối tượng là người nghèo”- ông Nguyễn Kim Phung nói.
 
Đối với mỗi người dân Việt Nam, ai cũng biết Bác Hồ kính yêu đã để lại cho dân tộc ta một di sản cao quý là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hi sinh phấn đấu cho đất nước được độc lập, phồn vinh, cho nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc.
 
Để “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đúng với tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, có thể nói, chưa bao giờ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đối với đất nước lại đặt ra cấp bách như hiện nay, trong đó có nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước.
 
Hơn lúc nào hết, tư tưởng, phương pháp tư duy, phương pháp công tác, phương pháp hành động Hồ Chí Minh càng trở nên quý báu, những bài học từ tấm gương của Người, những bài học về đặt lợi ích của đất nước, lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm sẽ tạo ảnh hưởng tích cực đối với hiệu quả công việc của mỗi người. Học tập Bác, mỗi cá nhân, mỗi tập thể sẽ sáng tạo hơn, năng động hơn, tâm huyết, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của ngành, của địa phương và của cả nước.
.

Nguồn: CAND

.