Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201712/bai-bo-chinh-sach-uu-tien-cong-diem-trong-thi-tuyen-cong-chuc-773926/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201712/bai-bo-chinh-sach-uu-tien-cong-diem-trong-thi-tuyen-cong-chuc-773926/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bãi bỏ chính sách ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 28/12/2017, 09:08 [GMT+7]

Bãi bỏ chính sách ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 5773/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 sửa đổi quy chế thi tuyển công chức vào các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bãi bỏ chính sách ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức quy định tại Điều 1, Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 9/1/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Nghệ An. Sửa đổi quy định về chấm phúc khảo tại Khoản 3, Điều 38, Quy chế kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thi tuyến công chức vào các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Khoản 3, Điều 38 được viết lại như sau: Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập Ban phúc khảo, không bao gồm những thành viên đã tham gia vào Ban chấm thi; kết quả chấm phúc khảo được tổng hợp vào kết quả thi, Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét và thông báo kết quả chấm phúc khảo cho người có đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn quy định tại Khoản 2, Điều này. Sau đó, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả chấm phúc khảo, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải trình người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phê duyệt kết quả kỳ thi.

Ông Đậu Đình Dương, Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ cho biết: Trước đây, để thu hút nhân tài vào cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn, tỉnh đã ban hành cơ chế đặc thù với việc cộng thêm 20 điểm cho những người tham gia thi tuyển công chức mà có bằng tốt nghiệp ĐH công lập, hệ chính quy đạt loại Giỏi, loại Khá, có điểm thi vào trường cao hơn 22 điểm. Tuy nhiên, vừa rồi khi rà soát văn bản chúng tôi thấy rằng, quy định này chưa đúng với các điều khoản tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức nên Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ cho phù hợp với quy định hiện hành.

Qua tìm hiểu, trước đó, tại Điều 1, Quyết định số 96/2015/QĐ-UBND ngày 9/1/2015 tỉnh Nghệ An quy định các thí sinh tốt nghiệp ĐH loại Giỏi hệ chính quy các trường công lập (có điểm trúng tuyển đầu vào từ 20 điểm trở lên tùy theo khối thi), tốt nghiệp loại Khá (có điểm trúng tuyển đầu vào từ 22 điểm trở lên) sẽ được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển công chức. Những người đạt giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào các trường ĐH công lập và tốt nghiệp loại Khá trở lên cũng được cộng 20 điểm khi thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Như vậy, với quy định mới này, các đối tượng nêu trên sẽ không được cộng 20 điểm vào tổng điểm khi thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Nghệ An. Các đối tượng ưu tiên còn lại thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2010. Cụ thể: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/ 8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Quyết định vừa ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2017.

.

Châu Yên

.