Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201711/can-bo-cong-chuc-tiep-dan-duoc-boi-duong-toi-da-120000-dongngay-767436/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201711/can-bo-cong-chuc-tiep-dan-duoc-boi-duong-toi-da-120000-dongngay-767436/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cán bộ, công chức tiếp dân được bồi dưỡng tối đa 120.000 đồng/ngày - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 17/11/2017, 08:26 [GMT+7]

Cán bộ, công chức tiếp dân được bồi dưỡng tối đa 120.000 đồng/ngày

(Congannghean.vn)-Đây là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định 62/2017 của UBND tỉnh về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn liên ngành Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh kiểm tra tiếp dân tại cơ sở
Đoàn liên ngành Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh kiểm tra tiếp dân tại cơ sở

Theo đó, mức chi và thời điểm được hưởng chế độ bồi dưỡng quy định cụ thể: Các đối tượng gồm cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân; của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan khác. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng với các mức sau: Trường hợp chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề được bồi dưỡng: Cấp tỉnh, sở, ban, ngành; cấp huyện: 120.000 đồng/ngày/người; cấp xã: 80.000 đồng/ngày/người. Trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề được bồi dưỡng 90.000 đồng/ngày/người.

Các đối tượng gồm cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo y tế tại Trụ sở tiếp công dân hoặc Địa điểm tiếp công dân; hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. được bồi dưỡng theo mức 60.000 đồng/ngày/người.

Thời điểm được hưởng kể từ ngày 23/7/2017. Quyết định cũng quy định số lượng người được hưởng chế độ bồi dưỡng.

.

Châu Yên

.