Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201706/ky-niem-92-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-2161925-2162017-vai-tro-cua-bao-chi-trong-su-nghiep-bao-ve-an-ninh-trat-tu-va-xay-dung-luc-luong-cand-743633/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201706/ky-niem-92-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-2161925-2162017-vai-tro-cua-bao-chi-trong-su-nghiep-bao-ve-an-ninh-trat-tu-va-xay-dung-luc-luong-cand-743633/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 20/06/2017, 15:33 [GMT+7]
Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017)

Vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), ngày 6/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm với chủ đề "Vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân". Báo Công an Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu của đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an về vấn đề này.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu về mối quan hệ giữa báo chí với lực lượng CAND nhân kỷ niệm 92 năm                Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017)
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu về mối quan hệ giữa báo chí với lực lượng CAND nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Xuyên suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện được vai trò tiên phong, xung kích của mình, thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc ta và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
 
Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua chặng đường 92 năm xây dựng, phát triển, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng báo chí đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng - văn hóa, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng và là diễn đàn rộng rãi của nhân dân. Trong mọi giai đoạn lịch sử, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn kiên định, giữ vững mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đồng hành cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân do lực lượng CAND làm nòng cốt đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của các thế lực thù địch, tội phạm.
 
Trước những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, báo chí đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; bảo vệ sự đúng đắn và góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; đồng thời, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định, điều chỉnh chủ trương, chính sách, pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự.
Phong viên báo chí tác nghiệp trong hành trình ra quần đảo Trường Sa - Ảnh: Thiên Thảo
Phong viên báo chí tác nghiệp trong hành trình ra quần đảo Trường Sa - Ảnh: Thiên Thảo
Đối với lực lượng CAND, trong suốt hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan báo chí và đội ngũ đông đảo những người làm báo cách mạng. Báo chí đã thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh, trật tự cũng như xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Điều này thể hiện rõ nét trong các hoạt động thường xuyên của báo chí đó là tuyên truyền, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; làm cho nhân dân hiểu được những khó khăn, vất vả, gian khổ, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ, từ đó thêm tin yêu, cảm phục, tích cực giúp đỡ, ủng hộ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Cùng với đó, báo chí cũng tích cực tham gia giám sát các hoạt động, công tác của lực lượng CAND; kịp thời phát hiện, phản ánh những hành vi sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ trong công tác cũng như sinh hoạt, quan hệ với quần chúng nhân dân. Qua đó, giúp cho lãnh đạo Công an các cấp kịp thời xử lý, chấn chỉnh, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén và tin cậy của Đảng và nhân dân.
 
Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sâu sắc. Sau hơn 30 năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có thách thức lớn về an ninh, trật tự. Nhiệm vụ công tác Công an do đó càng trở nên nặng nề, cấp bách hơn. Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, phối hợp, đồng hành, ủng hộ của các ban, bộ, ngành, của các lực lượng và nhân dân với lực lượng CAND, trong đó có vai trò to lớn, quan trọng của lực lượng báo chí. Để làm được điều này, tôi cho rằng cần có sự thống nhất cao về nhận thức, hành động giữa hai lực lượng về một số vấn đề sau đây:
 
Đối với lực lượng CAND: Tôi đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần trân trọng và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó tốt đẹp, sự giúp đỡ quý báu của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự thời gian qua. Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần nhận thức sâu sắc rằng, hoạt động báo chí là hoạt động đặc thù, có tính chuyên môn cao vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, được Hiến pháp, pháp luật quy định và bảo vệ.
 
Những đóng góp mà hoạt động báo chí đem lại sẽ có tác động tích cực đến kết quả cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Do đó, cần phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp.
 
Đối với lực lượng báo chí: Lực lượng CAND mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa từ phía các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thăm dò, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự. Tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng CAND và các lực lượng chức năng nhận diện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; vạch trần âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).
 
Bên cạnh đó, lực lượng báo chí cần quan tâm tuyên truyền về kết quả, thành tích trong đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ và có hình thức trao đổi, phản ánh phù hợp, trên tinh thần xây dựng để giúp lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương có hình thức chấn chỉnh, xử lý nghiêm. 
 
Xuất phát từ đặc thù lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng CAND chứa đựng nhiều yếu tố bí mật, phức tạp, nhạy cảm, trong những giới hạn, chừng mực, thời điểm nhất định chưa thể tiếp cận, công khai tuyên truyền ngay được. Do đó, lãnh đạo tòa soạn, trực tiếp là nhà báo, phóng viên cần có cách nhìn khách quan, cởi mở hơn trong việc tiếp cận thông tin, định hướng tuyên truyền để bạn đọc hiểu và thông cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ và của Ngành; nhất là trong thông tin, tuyên truyền liên quan đến vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự cần có hình thức tiếp cận linh hoạt, mềm dẻo để một mặt vừa đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí, vừa phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an.
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí và của nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, không ngừng đổi mới, phát triển, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an

.