Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201502/giang-vien-phai-danh-it-nhat-13-thoi-gian-de-nghien-cuu-khoa-hoc-584280/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201502/giang-vien-phai-danh-it-nhat-13-thoi-gian-de-nghien-cuu-khoa-hoc-584280/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 thời gian để nghiên cứu khoa học - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 02/02/2015, 09:15 [GMT+7]

Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 thời gian để nghiên cứu khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về thời gian làm việc đối với giảng viên.
 
Theo đó, thời gian làm việc mỗi tuần của giảng viên là 40 giờ và được xác định theo năm học. Tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong một năm học để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trong nhà trường là 1.760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định. 
 
Thông tư cũng quy định giờ làm việc với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể trog cơ sở giá dục đại học.
 
Trong tổng quỹ thời gian làm việc mỗi năm, giảng viên phải dành ít nhất 1/3 thời gian để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Mỗi năm giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên cứu được đánh giá thông qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học cụ thể, tối thiểu là một đề tài nghiên cứu cấp cơ sở hoặc tương đương được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện hoặc một bài báo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành.
 
Những giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xem xét khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan.
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/3.
 
.

Nguồn: vietnamplus.vn