Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201501/tien-toi-ky-niem-85-nam-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-321930-322015-dang-cong-san-viet-nam-nhung-buoc-ngoat-lich-su-583547/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201501/tien-toi-ky-niem-85-nam-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-321930-322015-dang-cong-san-viet-nam-nhung-buoc-ngoat-lich-su-583547/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảng Cộng sản Việt Nam, những bước ngoặt lịch sử - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 30/01/2015, 08:47 [GMT+7]
Tiến tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)

Đảng Cộng sản Việt Nam, những bước ngoặt lịch sử

(Congannghean.vn)-Trong quá trình đấu tranh cách mạng của mỗi dân tộc đều có những bước ngoặt, đó là thời điểm thử thách lớn lao đối với một thể chế chính trị. Ở nước ta, trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Nhật, Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đến sự nghiệp đổi mới cũng là một thử thách to lớn với Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Trong suốt 85 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với tư cách là “một Đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng”, trước mọi phong ba bão táp, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước đến bến bờ vinh quang. Từ “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”, “Luận cương chính trị” năm 1930 đến các Nghị quyết phù hợp với từng giai đoạn cách mạng đã đưa dân tộc ta hòa nhập với trào lưu cách mạng vô sản thế giới.
85 năm qua, Đảng ta đã làm nên “Thiên lịch sử bằng vàng”. Tranh minh họa
85 năm qua, Đảng ta đã làm nên “Thiên lịch sử bằng vàng”. Tranh minh họa
Cách mạng tháng 8/1945 thành công không phải là sự “ăn theo” hay “ăn may” từ đại chiến thế giới thứ 2, mà là kết quả của một quá trình vận động đấu tranh cách mạng với nhiều cao trào, tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ mà chủ thể là Đảng Cộng sản lãnh đạo. Điển hình cho việc vận dụng thời cơ ấy là việc thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Đây là bước ngoặt thứ 2 của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng tiên tiến nhất. 
 
Thời kỳ 1945 - 1946, nước ta đứng trước vòng vây của “thù trong, giặc ngoài”. Chế độ mới vừa giành được đang còn trong “trứng nước”. Nạn “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” hoành hành khắp nơi. Quân đội Tưởng Giới Thạch tràn vào miền Bắc làm nhiệm vụ của đồng minh “giải giáp” phát xít Nhật gây ra nhiều thảm cảnh đau lòng. Ở miền Nam, quân Anh vào Sài Gòn giải giáp quân Nhật. Thực dân Pháp ngóc đầu dậy, núp sau quân Anh gây hấn với Việt Minh nhằm mục đích quay lại “cướp nước ta một lần nữa”.
 
Trong nước, tầng lớp địa chủ tay sai, phản động, Việt gian bán nước được giặc ngoài lôi kéo, lợi dụng; đảng phái phản động “Việt quốc”, “Việt cách” và nhiều tổ chức chính trị đối lập ráo riết hoạt động hòng tiêu diệt Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ. Song, Đảng ta vẫn nắm vững thời cơ, thực hiện phương châm “hòa để tiến” và ký “Hiệp định sơ bộ” (6/3/1946), “Tạm ước” (14/9/1946) làm sách lược để chuẩn bị tài lực cho toàn quốc kháng chiến chống Pháp. Những phong trào “Tất cả vì Nam tiến”, “Tất cả cho chiến thắng”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Tuần lễ vàng”, “Hũ gạo nuôi quân”, thực hiện lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chủ tịch đêm 18/12/1946 tiến hành “Toàn dân kháng chiến”, “Toàn diện kháng chiến”… đã đưa nước nhà qua cơn nguy kịch “ngàn cân treo sợi tóc”.
 
Bước ngoặt thứ 4 là thời kỳ 1958 - 1959, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm khủng bố các tổ chức của Đảng Cộng sản ở miền Nam qua các đợt càn quét “Tố cộng”, “Diệt cộng”. Trong Hội nghị lần thứ 15 (1/1959), Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Con đường cách mạng miền Nam là con đường bạo lực”. Từ năm 1959 - 1975, từ chiến tranh du kích đến phong trào Đồng khởi tiến công nổi dậy, Đảng đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thu giang sơn về một mối.
 
Những năm 1979 - 1980, diễn ra sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Nước ta vừa bước ra khỏi chiến tranh, mô hình Nhà nước mới còn chưa hoàn thiện. Nạn quan liêu, bao cấp nặng nề, kẻ thù bao vây cấm vận, chiến tranh biên giới lại xảy ra. Với đường lối đổi mới tích cực, táo bạo nhưng kiên trì mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện đổi mới nhưng có bước đi thích hợp, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, ngoại giao. Từ đó, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
 
Qua nhiều thăng trầm lịch sử và so sánh với nhiều Đảng, nhiều tổ chức chính trị, càng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo tiêu biểu và sáng suốt nhất cho cả dân tộc. Tự thân Đảng luôn đổi mới về cả tư duy và năng lực lãnh đạo. Đảng tự chỉnh đốn, tự phê bình theo phương châm “gạn đục khơi trong”. Nổi bật như tinh thần nội dung Nghị quyết Trung ương VI lần 2 khóa 8. Ngoài việc thực hiện các nguyên tắc, quy định, đổi mới điều lệ… Đảng gắn việc tự phê bình với tinh thần đoàn kết trong Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Trong bối cảnh thế giới hiện nay, nạn xung đột sắc tộc, giáo phái diễn ra khá phổ biến, nhiều quốc gia bị khủng bố, thể chế chính trị bị chia rẽ. Song, Đảng ta vẫn giữ được ổn định chính trị, vừa thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhiều mặt, vừa kiềm chế được lạm phát, nhất là năm 2013, 2014 và đầu năm 2015. Sau sự kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, Đảng lãnh đạo nhân dân “vừa đấu tranh vừa hợp tác” và kêu gọi sự đồng thuận của thế giới để tạo ra môi trường hòa bình, ổn định.
 
Đầu năm 2015, Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 đã họp bàn việc chỉ đạo những vấn đề quan trọng như dự thảo Nghị quyết trình Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Vấn đề nhân sự “cán bộ cấp chiến lược”, bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư… và một số vấn đề quan trọng khác đã cho thấy tầm nhìn chiến lược toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nhờ đó, đã đưa vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. Tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ Đảng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo di chúc của Bác Hồ”, 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên “Thiên lịch sử bằng vàng”.
.

Thy Ngọc - Viết Tường

.