Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201502/de-xung-dang-la-mot-dang-chan-chinh-cach-mang-584967/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201502/de-xung-dang-la-mot-dang-chan-chinh-cach-mang-584967/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Để xứng đáng là một đảng chân chính cách mạng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/02/2015, 14:22 [GMT+7]

Để xứng đáng là một đảng chân chính cách mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã trải qua 85 năm lịch sử (03/02/1930 - 03/02/2015). Đó là một lịch sử vẻ vang của đấu tranh cách mạng, trải qua những bước ngoặt vĩ đại, những thử thách hy sinh oanh liệt của biết bao thế hệ đảng viên trung kiên cùng với nhân dân đã từng nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che và bảo vệ Đảng của mình. 
 
1. Hồ Chí Minh, lãnh tụ của Đảng và của dân tộc, người sáng lập Đảng ta, với Chính cương và Đảng cương do Người đích thân soạn thảo cùng với lời kêu gọi đồng bào cả nước nhân sự kiện Đảng ra đời là nhà tư tưởng mác xít sáng tạo lỗi lạc nhất trong thế kỷ XX. Người là tấm gương mẫu mực nhất cho toàn Đảng, toàn dân về trí tuệ sáng suốt, đạo đức cao cả, nghị lực phi thường, trọn đời dâng hiến hy sinh vì lý tưởng cộng sản, vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của nhân dân. 
 
Đảng ta ra đời không chỉ là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân như vẫn thường thấy một cách phổ biến ở các Đảng Cộng sản trên thế giới mà còn kết hợp với phong trào yêu nước của nhân dân ta. Đó là truyền thống quý báu, tài sản văn hóa, giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc Việt Nam được lưu truyền và phát huy từ đời này sang đời khác.
 
Chính quy luật đặc thù này của sự ra đời của Đảng đã cho thấy điều vô cùng hệ trọng trong thuộc tính bản chất của Đảng. Nhờ có sức mạnh của nhân dân và dân tộc như nền tảng lịch sử - xã hội vững chắc, như bệ đỡ tinh thần vô giá mà giai cấp công nhân nước ta hồi ấy tuy nhỏ bé về số lượng và chưa mang đầy đủ tính chất của giai cấp công nhân đại công nghiệp tại chỗ vẫn đảm trách được sứ mệnh lịch sử của một giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản.
 
Cũng từ trong bản chất của Đảng, ngay từ khi ra đời, Đảng đã gắn bó máu thịt với nhân dân. Đảng cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân, có hệ tư tưởng khoa học và cách mạng tiên tiến nhất của thời đại là chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng, lại có thiên tài trí tuệ tư tưởng Nguyễn Ái Quốc dẫn dắt, tính chất giai cấp của Đảng gắn chặt với tính dân tộc, tính nhân dân ở tầm cao tư tưởng của thời đại. Bởi thế, càng thể hiện sâu sắc bản chất giai cấp công nhân bao nhiêu càng gắn bó máu thịt và trung thành vô hạn với nhân dân và dân tộc mình bấy nhiêu, khi chưa cầm quyền cũng như lúc đã cầm quyền. Đây không chỉ là sự trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng mà còn là bản lĩnh chính trị, là phẩm chất đạo đức, giá trị văn hóa thấm nhuần sâu sắc trong bản chất của Đảng. Công lao ấy trước hết, thuộc về Hồ Chí Minh trong rèn luyện, giáo dục Đảng ta.
 
 
Trải qua 85 năm lịch sử vẻ vang, Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân ta trong đấu tranh cách mạng đánh đổ chế độ thực dân và phong kiến, giành độc lập cho dân tộc, giải phóng cho nhân dân ra khỏi ách áp bức thống trị và nô dịch, từ thân phận nô lệ tới tự do và làm chủ. Cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân lãnh đạo, trải qua những chặng đường gian lao, khó nhọc, những thử thách cam go nhất trong mấy thập kỷ từ khi Đảng ra đời đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất (1930 - 1975) đã hoàn thành. Như Hồ Chí Minh đã viết trong Di chúc, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, trải qua những cuộc kháng chiến thần thánh để giành độc lập và giữ vững nền độc lập tự do của Tổ quốc, nhân dân ta còn thể hiện lòng dũng cảm và đức hy sinh vô bờ bến, vượt qua mọi thử thách trong cuộc chiến tranh kéo dài ngót 1/3 thế kỷ, đương đầu với những thế lực đế quốc bạo tàn nhất, với bom đạn và vũ khí tối tân nhất hòng hủy diệt sự sống, đe dọa đưa nước ta trở về thời đồ đá. Cả dân tộc đã trải qua máu lửa chiến tranh. Thế hệ nối tiếp thế hệ lên đường đánh giặc.
 
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những giờ phút thiêng liêng, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Thà hy sinh tất cả quyết không chịu làm nô lệ” và “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã được cả nước, cả dân tộc đáp lại. Đó là hồn thiêng sông núi, là thông điệp của lịch sử làm bật dậy sức mạnh của toàn dân, toàn Đảng, sản sinh ra biết bao tài trí, mưu lược sáng tạo, cố kết muôn triệu con người xả thân cứu nước, cứu nhà, gánh vác cả nghĩa vụ quốc tế, nâng cao đại nghĩa, đại đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng để chiến đấu và chiến thắng. Đánh bại hoàn toàn dã tâm xâm lược của đế quốc Mỹ, nhân nghĩa đã thắng bạo tàn, sự sống mạnh hơn cái chết, dân tộc Việt Nam đã đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới trong cuộc chiến đấu giữa cái phải lớn nhất với cái trái lớn nhất của lịch sử trong thế kỷ XX, một thế kỷ anh hùng và bi tráng. Chiến công ấy là do cả dân tộc tạo ra, do toàn thể nhân dân đóng góp không chỉ sức người sức của mà cả máu xương của bao thế hệ.
 
Từ khi có Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc, truyền thống cao quý và lịch sử vẻ vang của Đảng đã kết tinh và thăng hoa truyền thống cao quý của dân tộc Việt Nam, của lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc và nhân dân ta. Nhắc lại lịch sử vẻ vang, truyền thống cao quý của Đảng để mỗi đảng viên, mỗi người dân thấm thía tận đáy lòng, không thể nào quên công lao của đồng bào, đồng chí, của Đảng và của Bác Hồ.
 
Dân anh hùng, Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại là niềm tự hào, kiêu hãnh của toàn dân, toàn Đảng, trong đó có cả sự ngưỡng mộ, cảm phục và tin yêu của bạn bè quốc tế.
 
2. 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng đã in những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc và nhân dân Việt Nam trong cuộc hành trình vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là “Đường cách mạng” Bác đã tiếp nối ông cha và tiếp thu tinh thần cách mạng của thời đại cũng những tinh hoa truyền thống dân tộc, những thành tựu của văn hóa, văn minh nhân loại thời hiện đại để vạch ra, để cùng với Đảng chân chính cách mạng do Người sáng lập, dẫn dắt chúng ta vượt qua quá khứ tủi nhục, xây đắp hiện tại tốt đẹp, hướng trọn niềm tin tới tương lai rạng rỡ.
 
Hồ Chí Minh đã từng nói, Đảng ta là con nòi của giai cấp công nhân, ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và nhân loại mà Đảng phấn đấu hy sinh, tận tâm tận lực vì Dân, vì Nước, Đảng ta không có bất cứ một lợi ích nào khác. Đảng ta thật là vĩ đại, lịch sử Đảng ta là cả một pho lịch sử bằng vàng. Niềm tự hào chính đáng đó mà chúng ta có được là do sự nghiệp và truyền thống của Đảng làm nên, mà cội nguồn sâu xa, sức sống mãnh liệt, bền bỉ của nó lại từ dân tộc, nhân dân ta nuôi dưỡng, vun trồng, là do Đảng vì dân, Đảng của dân với tất cả niềm tin cậy mà nhân dân trao gửi vào Đảng, cất lên tiếng gọi trìu mến “Đảng của mình”.
 
Bởi thế, mới ở tuổi 15, với chưa đầy 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, năm 1945, đó là cuộc cách mạng đã đi vào lịch sử dân tộc và nhân loại như một trong những cuộc cách mạng điển hình của thế kỷ XX.
 
Với dân tộc và nhân dân ta, Cách mạng tháng Tám, năm 1945 đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa 20 triệu đồng bào ta từ nô lệ tới tự do và làm chủ. Bản Tuyên ngôn độc lập do Bác Hồ soạn thảo và tuyên đọc đã đánh dấu sự ra đời của chế độ mới, mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là thời đại rực rỡ nhất, vẻ vang nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của ông cha ta.
 
Bước ngoặt vĩ đại đó là sự tiếp nối bước ngoặt đầu tiên khi Đảng ra đời - chấm dứt cuộc khủng hoảng triền miên về đường lối cứu nước và ý thức hệ cùng mô hình phát triển từ giữa thế kỷ XIX đến những năm 30 của thế kỷ XX. Bước ngoặt ấy lại mở ra những kỳ tích mới trong lịch sử Đảng ta và lịch sử dân tộc ta dưới lá cờ của Đảng dẫn dắt.
 
Đó là kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp xâm lược trở lại, làm nên Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
 
Đó là kháng chiến chống Mỹ xâm lược, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ở cả hai miền, sau 1/5 thế kỷ (1954 - 1975) đã làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử 30/4/1975, “đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
 
Đó còn là công cuộc đổi mới gần 30 năm theo đường lối đổi mới của Đảng, đem lại vị thế, hình ảnh Việt Nam như ngày nay. Mười chữ vàng trong hệ mục tiêu của đổi mới “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đang là nơi hội tụ, đồng thuận cao nhất giữa Ý Đảng - Lòng Dân - Phép Nước, đang nhận được sự cổ vũ, khích lệ và hy vọng của đông đảo bạn bè quốc tế.
 
Giờ đây, nhờ những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới, Thế và Lực của Việt Nam đã khác xa thời kỳ khó khăn, khủng hoảng bên thềm đổi mới, trong buổi bình minh của đổi mới.
 
30 năm đổi mới là một chặng đường của cuộc hành trình lâu dài tới chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong tiến trình 70 năm xây dựng đất nước dưới chính thể mới, cũng là 70 năm cầm quyền liên tục của Đảng ta.
 
Trong những truyền thống cao quý của Đảng, chúng ta không thể nào quên truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng mà trong Di chúc Bác Hồ căn dặn, từ Trung ương tới chi bộ, từ chi bộ tới Trung ương phải giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
 
Nhờ truyền thống cao quý đó mà “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nhờ truyền thống cao quý đó mà Đảng ta trong lịch sử 85 năm vẻ vang của mình, luôn giữ vững phương hướng chính trị, không phạm sai lầm về đường lối, không phân liệt về tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là một Đảng chân chính cách mạng.
 
Truyền thống quý báu của Đảng còn là truyền thống gắn bó máu thịt với dân, thủy chung son sắt với dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, chí tình chí nghĩa với bạn bè, đồng chí.
 
Truyền thống của Đảng còn là lòng dũng cảm, đức trung thực, nêu cao dũng khí tự phê phán, tự đổi mới, đi tiên phong trong đổi mới để thúc đẩy đổi mới trong xã hội, vượt qua hạn chế, yếu kém, bất cập, vươn lên ngang tầm nhiệm vụ để không phụ lòng tin yêu của nhân dân.
 
3. Từ tất cả những điều cao quý đó, Đảng ta là đạo đức, là văn minh như Hồ Chí Minh đã xác định, khẳng định.
 
Từ thực tiễn đổi mới, Đảng ta đã tỏ rõ sự nhạy bén đón kịp thời cơ, tỏ rõ bản lĩnh vượt qua thách thức, nguy cơ.
 
Với những tri thức và kinh nghiệm đã tích lũy, với sức mạnh của lòng dân - thành trì bền vững của cách mạng, của chế độ, với động lực mãnh liệt của đổi mới - phát triển - sáng tạo, với tiềm lực của dân tộc 90 triệu người và đội ngũ 4 triệu đảng viên của Đảng hiện nay, Đảng ta vững vàng một niềm tin, sắt son một ý chí, một lòng một dạ vì dân vì nước theo tấm gương vĩ đại của Bác Hồ, đang lãnh đạo và đồng hành cùng nhân dân và dân tộc, nỗ lực vượt bậc đưa sự nghiệp đổi mới tới thành công, đưa lý tưởng cao quý, khát vọng, tâm nguyện thiêng liêng của Bác Hồ trở thành hiện thực.
 
Đảng ta đang ở một thời điểm trọng đại, chuẩn bị tiến tới Đại hội XII khi đổi mới tròn 30 năm.
 
Đảng ta với sự giúp đỡ, ủng hộ, tin cậy và thúc đẩy của toàn dân, của dân tộc đang thực hiện quyết tâm chính trị, trách nhiệm chính trị cao nhất lúc này là làm cho Đảng trở nên trong sạch vững mạnh, đẩy lùi sự suy thoái biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy lùi quan liêu và tham nhũng, làm tất cả những gì có thể làm được để Đảng xứng đáng với vai trò lãnh đạo, cầm quyền, xứng đáng với lòng tin cậy của dân tộc và nhân dân.
 
Có dân giúp đỡ và bảo vệ, có dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước của mình, nhất định Đảng ta sẽ làm tròn trọng trách mà lịch sử giao phó, mà dân tộc và nhân dân ủy thác. Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, phát triển đất nước là lợi ích cốt lõi của quốc gia, làm cho nhân dân ta thực sự làm chủ, được sống trong Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống cũng là nguyện vọng chân thành, là đòi hỏi thường trực của dân đối với Đảng ta. Phục vụ nhân dân là phục tùng một chân lý cao nhất, không làm gì trái ý dân - Lời dạy đó của Bác đang thúc giục Đảng ta và chúng ta mỗi ngày mà chúng ta ra sức thực hiện sao cho tốt nhất.
 
GS.TS Hoàng Chí Bảo 
(Hội đồng Lý luận Trung ương)
 
.

Nguồn: dangcongsan.vn