Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201212/25018-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-niem-tu-hao-cua-dan-toc-393528/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201212/25018-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-niem-tu-hao-cua-dan-toc-393528/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quân đội nhân dân Việt Nam - Niềm tự hào của dân tộc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 22/12/2012, 08:00 [GMT+7]
25018

Quân đội nhân dân Việt Nam - Niềm tự hào của dân tộc

Chỉ sau hai ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã xuất quân "Đánh thắng trận đầu": Diệt đồn Phai Khắt, Nà Ngần mở đầu cho truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta.

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á ra đời. Ngay sau đó, thực dân Pháp lại tìm cách gây hấn hòng đánh chiếm nước ta một lần nữa.

"... Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!"

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã cùng với nhân dân cả nước nêu cao chủ nghĩa yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù giành lại độc lập cho Tổ quốc, bảo vệ chính quyền cách mạng, làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, giải phóng miền Bắc, chi viện sức người, sức của với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do", đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, làm hậu thuẫn vững chắc cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối, thực hiện được nguyện vọng thiêng liêng của Bác Hồ và của cả dân tộc.

Là đội quân cách mạng do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, quân đội ta đã gắn bó máu thịt với nhân dân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
Quân đội ta thực sự xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và của nhân dân, xứng đáng với sự tuyên dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Đảng ta, nhân dân ta vô cùng tự hào và đánh giá cao những công tích của quân đội ta trong 68 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu ưu tú trong quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày nay, cách mạng nước ta đang đứng trước những thời cơ mới, những khó khăn và thách thức to lớn. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Đất nước đang từng bước phấn đấu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.
 
Tuy vậy, trong quá trình hội nhập và phát triển, đất nước ta cũng còn gặp muôn vàn khó khăn. Các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu phá hoại công cuộc lao động hoà bình xây dựng của nhân dân ta. Độc lập, chủ quyền lãnh thổ của nước ta hơn lúc nào hết phải được thường xuyên bảo vệ vững chắc.
 
Nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân lại càng quan trọng. Đường lối chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân cần được phát triển và nâng cao nhằm tăng cường sức mạnh quân đội và của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
 
Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra cho quân đội ta những yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn. Một mặt quân đội phải tập trung xây dựng thành quân đội của nhân dân thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đủ sức mạnh đánh bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của kẻ thù trong bất cứ tình huống nào.
 
Quân đội phải thực sự là chỗ dựa tuyệt đối tin cậy của Đảng và nhân dân, là trụ cột vững chắc trên mặt trận quốc phòng, an ninh, cùng với toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
Mặt khác, quân đội ta phải luôn luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, cần cù lao động sản xuất ra nhiều của cải vừa bảo đảm cho yêu cầu ngày càng cao của quốc phòng vừa góp phần cùng toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, vừa sẵn sàng ứng phó kịp thời cùng với nhân dân phòng chống thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân khi có bão lụt, góp phần khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân.
 
Quân đội ta không những luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giỏi mà còn phải là đội quân xây dựng kinh tế giỏi, góp phần vào sự nghiệp văn hoá - xã hội trên khắp mọi miền đất nước.

Phấn khởi chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân, toàn Đảng, toàn dân ta đặt niềm tin sắt son ở đội quân cách mạng, những người lính cụ Hồ sẽ giữ vững và luôn luôn phát huy truyền thống và bản chất cách mạng tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Minh Châu
.