Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201708/cong-an-nghe-an-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-bch-tw-dang-khoa-xii-751064/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201708/cong-an-nghe-an-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-bch-tw-dang-khoa-xii-751064/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 06/08/2017, 08:57 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

(Congannghean.vn)-Đảng ủy Công an Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng cho cán bộ cốt cán, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh đã được nghe báo cáo viên Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Quy định số 86 về giám sát trong Đảng. Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có nhiều nội dung lực lượng Công an phải trực tiếp thực hiện hoặc tham mưu thực hiện phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, các đảng bộ, chi bộ cơ sở chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực cùng với các cấp, các ngành ở địa phương ngăn chặn suy giảm kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân, đảm bảo vai trò đầu tàu, quyết định của các doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo đúng định hướng XHCN../.

.

Mạnh Cường

.