Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201705/be-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cho-dang-vien-moi-739634/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201705/be-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cho-dang-vien-moi-739634/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 26/05/2017, 09:34 [GMT+7]

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(Congannghean.vn)-Ngày 26/5/2017, Công an tỉnh Nghệ An bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 106 đảng viên dự bị thuộc 26 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.
Toàn cảnh lễ bế giảng.
Toàn cảnh lễ bế giảng.

Trong thời gian 10 ngày, các học viên đã được bồi dưỡng những kiến thức  lý luận  Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Kiểm tra nhận thức cuối khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu; trong đó 03 đồng chí loại xuất sắc, 21 đồng chí đạt loại giỏi.

10 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tích cực xây dựng lớp học đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh khen thưởng.
10 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tích cực xây dựng lớp học đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh khen thưởng.

Tại buổi lễ bế giảng 10 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tích cực xây dựng lớp học đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh khen thưởng.

.

Xuân Bắc

.