Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201705/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cho-dang-vien-moi-738038/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201705/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cho-dang-vien-moi-738038/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 17/05/2017, 14:51 [GMT+7]

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(Congannghean.vn)-Ngày 17/5/2017, Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 116 đảng viên dự bị của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Nghệ An.

Các đại biểu dự lễ khai giảng
Các đại biểu dự lễ khai giảng

Trong 10 ngày, các học viên nghiên cứu 10 bài học lý luận chính trị cơ bản và 02 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin-Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Toàn cảnh lễ khai giảng
Toàn cảnh lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng, Ban tổ chức lớp học yêu cầu các học viên nêu cao ý thức tự giác trong học tập, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

.

Minh Khôi

.