Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201608/khoi-noi-chinh-luc-luong-vu-trang-so-ket-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-6-thang-dau-nam-2016-691451/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201608/khoi-noi-chinh-luc-luong-vu-trang-so-ket-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-6-thang-dau-nam-2016-691451/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/08/2016, 08:17 [GMT+7]
Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang

Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2016

(Congannghean.vn)-Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An gồm 9 đơn vị: Thanh tra, Công an, Cảnh sát PC&CC, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự và Sở Tư pháp vừa tổ chức sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2016.

Phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2016 của Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động dưới nhiều hình thức, biện pháp được đổi mới; tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ, công nhân viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác.

 Các đại biểu trao đổi về công tác thi đua 6 tháng cuối năm
Các đại biểu trao đổi về công tác thi đua 6 tháng cuối năm

Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng sở, ngành. Nhiều đơn vị đã có sáng kiến phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành.

Qua phát động thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng. Kết quả: 9/9 đơn vị trong Khối cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2016.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016 của Khối nhấn mạnh vào những nội dung: Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp trên của từng ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xã hội; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các đơn vị, phấn đấu đưa phong trào thi đua của Khối trở thành cụm thi đua tiêu biểu của tỉnh.

.

H.M

.