Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201607/so-ket-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-689016/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201607/so-ket-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-689016/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 18/07/2016, 10:53 [GMT+7]

Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(Congannghean.vn)-Thực hiện quy chế và chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN, THTK, CLP) năm 2016, vừa qua, Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP Công an Nghệ An đã tham mưu BTV Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp PCTN, THTK, CLP; ban hành và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; gắn công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTN, THTK, CLP với công tác thanh, kiểm tra. Công tác PCTN, THTK, CLP được các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện có hiệu quả, ý thức chấp hành của CBCS có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động hơn trong nhiệm vụ được phân công; tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp PCTN, THTK, CLP. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản; tiết kiệm trong việc sử dụng các nguồn kinh phí được cấp; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, định mức cho CBCS và can phạm nhân…; chấp hành nghiêm túc Luật Ngân sách, Luật Kế toán, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chế độ thanh quyết toán.

Quá trình mua sắm tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước, giá mua tài sản sát với thị trường. Quản lý, sử dụng phương tiện, xăng dầu, điện thoại, thiết bị văn phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tiết kiệm.

6 tháng đầu năm 2016, đã triển khai nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 1.875.100.000 đồng.

.

Nguyễn Quang Linh

.