Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201404/hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-thi-hanh-hien-phap-2013-471479/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201404/hoi-nghi-truc-tuyen-trien-khai-thi-hanh-hien-phap-2013-471479/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp 2013 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 09/04/2014, 08:47 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp 2013

(Congannghean.vn)- Sáng 7/4, tại Sở Thông tin - Truyền thông, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; về phía tỉnh có đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo, tuyên truyền viên, báo cáo viên ở 21 điểm cầu thuộc 21 huyện, thành, thị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo trung ương, đồng chí Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã quán triệt phổ biến nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến pháp năm 2013. Theo đó, với bố cục 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 2013 là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước".

Đông đảo các tuyên truyền viên, báo cáo viên của các huyện, thành, thị tham gia Hội nghị

Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân do Đảng lãnh đạo; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy Nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị, huyện, thành, thị trong tỉnh phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp 2013 tại đơn vị, địa phương, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tính khả thi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp, phù hợp với từng cấp, ngành, địa phương và các đoàn thể, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, đảm bảo cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống.

.

Xuân Thống