Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201308/30160-cong-an-nghe-an-hoc-tap-quan-triet-nq-tw7-khoa-xi-403545/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201308/30160-cong-an-nghe-an-hoc-tap-quan-triet-nq-tw7-khoa-xi-403545/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an Nghệ An: Học tập, quán triệt NQ TW7 (khóa XI) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 22/08/2013, 09:00 [GMT+7]
30160

Công an Nghệ An: Học tập, quán triệt NQ TW7 (khóa XI)

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy công an tỉnh và khoảng 500 đảng viên thuộc các phòng, ban công an tỉnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI), trong đó tập trung Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
 
Tại hội nghị
 
Nghị quyết đã nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của công tác dân vận trong tình hình mới chính là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận để củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Hội nghị cũng đã trao đổi một số kinh nghiệm về công tác dân vận trong tình hình hiện nay trên địa bàn Nghệ An; từ đó, giúp cho cán bộ, Đảng viên có nhiều bài học bổ ích để vận dụng vào lĩnh vực công tác của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong những năm qua, công tác dân vận được Công an Nghệ An chú trọng và quán triệt đến mỗi CBCS

Bình Minh - Trọng Đại
.