Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201302/26329-phe-duyet-de-an-chong-mu-chu-pho-cap-giao-duc-392507/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201302/26329-phe-duyet-de-an-chong-mu-chu-pho-cap-giao-duc-392507/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phê duyệt Đề án “Chống mù chữ - phổ cập giáo dục" - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 22/02/2013, 06:02 [GMT+7]
26329

Phê duyệt Đề án “Chống mù chữ - phổ cập giáo dục"

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án: Phấn đấu đến năm 2020 có 100% đơn vị cấp huyện, thành, thị đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập bậc trung học; ngăn chặn mù chữ và tái mù chữ ở người lớn; đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS đi đôi với phát triển mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, của đất nước.
 
Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học ở miền núi, vùng cao
 
Cụ thể: phấn đấu 100% số xã miền núi, vùng cao đạt tiêu chuẩn chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học, giảm tỷ lệ người mù chữ trong độ tuổi ở vùng cao xuống dưới 1%, chung toàn tỉnh xuống dưới 0,5%; củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp đảm bảo đến năm 2020, 100% số trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi được học 2 buổi/ngày; nâng chất lượng giáo dục Tiểu học toàn diện, hạ thấp tỉ lệ học sinh yếu, kiên quyết chống bỏ học giữa chừng; nâng chất lượng giáo dục THCS toàn diện, hạ thấp tỉ lệ học sinh yếu, khắc phục có hiệu quả tình trạng bỏ học giữa chừng; đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo 100%, trên chuẩn 85%; đủ về số lượng để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; phấn đấu TP Vinh, TX Cửa Lò, TX Thái Hòa và một số huyện khác có điều kiện thuận lợi đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2015, các huyện còn lại đạt chuẩn phổ cập vào năm 2020...

Xuân Thống
.