Thứ Tư, 18/12/2019, 10:10 [GMT+7]

Đoàn công tác Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Kon Tum

Chiều 17/12/2019, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum về việc thông qua Dự thảo báo cáo kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum.

  Trước đó, từ ngày 25/9, Tổ giúp việc Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã làm việc với một số đơn vị, các sở, ban ngành tỉnh Kon Tum. Từ kết quả làm việc này, Đoàn công tác đã xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Kon Tum trong năm 2019.

  Theo Dự thảo báo cáo của Đoàn công tác, thời gian qua, Tỉnh ủy Kon Tum đã quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018;… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên đối với công cuộc đấu tranh PCTN và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

  Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN đã được quan tâm; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt như công tác cải cách hành chính đối với các quy định về thủ tục, trình tự, các loại giấy tờ cần thiết khi đến liên hệ và thời gian giải quyết, trả kết quả, lịch tiếp công dân; việc công khai, minh bạch phân bổ dự toán, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí, ngân sách, sử dụng tài sản, trang thiết bị, mua sắm trang thiết bị; công khai kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

  Đặc biệt, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được quan tâm; công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, tự thanh tra đã phát hiện các sai phạm, bước đầu đã xử lý một số trường hợp, cả kỷ luật Đảng và chuyển cơ quan điều tra. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quán triệt, chỉ đạo nghiêm túc…

  Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Kon Tum thời gian qua, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, đặc biệt là việc triển khai công tác PCTN.

  Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian qua với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác PCTN tỉnh, công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, thanh tra; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, từ đó chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đối với công tác PCTN là rất đáng ghi nhận.

  Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, để công tác PCTN tỉnh Kon Tum đạt hiệu quả và phát huy dân chủ hơn nữa, Tỉnh ủy cần quyết liệt triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng về chất lượng, nội dung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

  Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, từ những bài học kinh nghiệm và biện pháp PCTN của tỉnh Kon Tum, tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

   

  .

  Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an