Thứ Hai, 09/12/2019, 13:13 [GMT+7]

Bộ Công an giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý IV năm 2019, khu vực phía Bắc

(Congannghean.vn)-Sáng 9/12/2019, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân (CAND) quý IV năm 2019, khu vực phía Bắc. Đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và đại diện lãnh đạo một số cục thuộc Bộ, trường CAND.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, công tác đảng và công tác chính trị của lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác; nhiều nội dung quan trọng được triển khai cơ bản đúng tiến độ theo chương trình đề ra. Nổi bật là: Tham mưu ban hành Quy định mới về tổ chức Đảng trong CAND; Kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng đã được tăng cường; Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là quy định của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị về tổ chức đại hội Đảng các cấp.

 Đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy CATW, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy CATW, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, các chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong các Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức thực hiện thiết thực, hiệu quả; Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức chủ động, theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, trong năm 2019, đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành Điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ CAND; đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CAND, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân, được dư luận cán bộ đảng viên, chiến sĩ và các ngành đánh giá cao…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Có thể khẳng định, trong năm 2019, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động, trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh, sự phân công, điều động của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thuận, nhất trí cao với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức CAND theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận, tập trung vào một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập về công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian vừa qua; cũng như các kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố phát biểu tham luận tại Hội nghị Đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy CATW, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị ghi nhận, đánh giá cao nhưng kết quả của cấp uỷ, Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh những nội dung cần tập trung trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị tư tưởng, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu, nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; Củng cố, kiện toàn cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp theo Quy định số 192, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư ưởng; đổi mới công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Công an. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác lựa chọn, đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ một cách công bằng, minh bạch; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của CBCS Công an.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn lực lượng CAND gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tác phong công tác chính quy, ứng xử có văn hoá, thực sự là tấm gương sáng cho CBCS cấp dưới học tập, noi theo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

.

Nguyễn Quang