Thứ Ba, 26/11/2019, 10:00 [GMT+7]

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

Chiều ngày 25/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Kết quả biểu quyết
Kết quả biểu quyết

Theo kết quả kiểm phiếu, có 91% phiếu đồng ý về việc bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên họp, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 498 ngày 25/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV ngày 25/11/2019, Quốc hội quyết nghị bầu chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng

Kết quả cho thấy, 89,03% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.  Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân tặng hoa và chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh tùng với chức vụ mới- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, và mong muốn tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Quốc hội đã tịn tưởng giao phó./.

.

Nguồn: Thu Phương - Nghĩa Đức/Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

.