Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201812/trien-khai-xay-dung-de-an-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-tieu-chi-an-ninh-trat-tu-trong-xay-dung-nong-thon-moi-828747/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201812/trien-khai-xay-dung-de-an-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-tieu-chi-an-ninh-trat-tu-trong-xay-dung-nong-thon-moi-828747/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển khai xây dựng Đề án 'Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/12/2018, 16:03 [GMT+7]

Triển khai xây dựng Đề án 'Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới'

Sáng 12/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới”. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an...

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã công bố Quyết định số 5949/QĐ-BCA-V05 ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban soạn thảo Đề án; Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc làm Phó Trưởng Ban soạn thảo…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Ngay sau khi công bố các Quyết định nêu trên, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và các đại biểu dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án và Đề cương sơ lược Đề án. Trong đó, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới” nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác bảo đảm ANTT khu vực nông thôn; công tác xây dựng nông thôn mới, tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới. Đánh giá thực trạng công tác bảo đảm ANTT khu vực nông thôn hiện nay. Dự báo các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT khu vực nông thôn trong tình hình mới. Đánh giá tác động và hiệu quả của Đề án đối với công tác bảo đảm ANTT khu vực nông thôn. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận tinh thần tích cực, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết, có giá trị cao; sự cố gắng của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong việc chuẩn bị nội dung, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về triển khai xây dựng Đề án.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh việc triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới” là hết sức quan trọng, cần thiết nhằm cụ thể hóa thực hiện chủ trương của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, về vấn đề xã, địa bàn trọng điểm, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tham khảo ý kiến các đơn vị để nghiên cứu tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới sao cho thống nhất, phù hợp với việc thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã.

Bên cạnh đó, trong khi tiến hành tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo đảm khu vực nông thôn và thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương cần chú trọng đến việc cập nhập thông tin cụ thể, đầy đủ để đưa vào Đề cương các nội dung, giải pháp xác thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn… Sau Hội nghị, Ban soạn thảo tiếp thu những ý kiến xác đáng của các thành viên Tổ biên tập bổ sung vào Đề cương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đề án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.