Thứ Năm, 30/08/2018, 11:31 [GMT+7]

Cục Tổ chức cán bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 29/8/2018, tại Hà Nội, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Công an; nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018...; nêu rõ: Thời gian qua, Cục Tổ chức cán bộ luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất có chất lượng với lãnh đạo Bộ những vấn đề quan trọng, cơ bản về công tác tổ chức cán bộ, phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Cục Tổ chức cán bộ và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong 6 tháng qua.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, xây dựng, ban hành thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, khoa học theo hướng tăng cường cho cơ sở và các đơn vị chiến đấu; sử dụng hiệu quả từng biên chế. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ của từng lực lượng, từng cấp Công an; tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, không để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm quy trình công tác, quy chế làm việc; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ cần phối hợp chặt chẽ với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và thực hiện Nghị định số 01 ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân và Cục Tổ chức cán bộ có năng lực, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, có tư duy và phong cách làm việc khoa học, bản lĩnh nghề nghiệp; công tâm, khách quan trong công việc với phương châm mỗi cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ vận dụng sáng tạo vào công tác chuyên môn, xây dựng cho mình phương pháp làm việc khoa học, hình thành bản lĩnh, nhân cách nghề nghiệp trong sáng, xứng đáng với phẩm chất của người làm công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân...

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.