Thứ Tư, 29/08/2018, 08:09 [GMT+7]
Bộ Công an

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị

Ngày 28/8/2018, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì Lễ công bố. Cùng dự Lễ Công bố có đại diện lãnh đạo các Cục, Học viện, trường trong  Công an nhân dân (CAND); các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND.

Tại Lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm các đồng chí giữ chức Phó Cục trưởng và quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ về công tác tại Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã được Bộ trưởng Bộ Công an quy định, đơn vị đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, quy trình công tác, nhanh chóng đưa hoạt động của Cục vào ổn định theo đúng mục tiêu đề ra là tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp, tổ chức cán bộ phát huy đúng năng lực, trình độ chuyên môn và nguyện vọng là yếu tố quyết định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định cho các đồng chí giữ chức Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định cho các đồng chí giữ chức Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị.

Thứ trưởng cũng đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện vai trò trách nhiệm; đồng thời mỗi cá nhân, tập thể chủ động đáp ứng các yêu cầu công tác mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ rõ, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị trong thời gian tới là cần tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, chỉ đạo hoàn thành thực hiện Đề án 08 về kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND theo mô hình mới; sửa đổi Quy định số 72 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND; kiện toàn Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 106 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ một cách hiệu quả nhất; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị triển khai có hiệu quả các chỉ thị, thông tư của Bộ về công tác chính trị, tư tưởng, siết chặt kỉ luật, kỉ cương; tăng cường quản lý cán bộ, chiến sỹ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm, làm giảm sai phạm và không có những vụ việc sai phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng CAND.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.