Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201805/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-hop-ve-du-an-luat-cong-an-nhan-dan-sua-doi-794756/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201805/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-hop-ve-du-an-luat-cong-an-nhan-dan-sua-doi-794756/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 17/05/2018, 08:37 [GMT+7]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Chiều 16/5/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 24 để cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi.

  Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật CAND (sửa đổi); các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội; thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Toàn cảnh phiên họp.
  Toàn cảnh phiên họp.

  Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo đã đọc Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật CAND (sửa đổi), nêu rõ: Việc ban hành Luật CAND (sửa đổi) là cần thiết, cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn CAND trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; khắc phục những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng quản lý; sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế. 

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

  Với tinh thần sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện Luật CAND hiện hành, dự thảo Luật CAND (sửa đổi) gồm 7 chương, 48 điều. So với Luật CAND năm 2014, dự thảo Luật CAND (sửa đổi) bổ sung 4 điều; sửa đổi, bổ sung 31 điều và bỏ 1 điều. Nội dung dự thảo Luật tập trung vào những vấn đề hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của CAND; tổ chức của CAND; xây dựng Công an xã chuyên nghiệp; xác định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an…

  Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đọc Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật CAND (sửa đổi).
  Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đọc Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật CAND (sửa đổi).

  Báo cáo thẩm tra về dự án Luật CAND (sửa đổi), Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành về sự cần thiết của việc xây dựng dự án Luật CAND (sửa đổi). Hồ sơ dự án Luật CAND (sửa đổi) đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

  Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc xây dựng dự án Luật CAND (sửa đổi) là phù hợp, cần thiết với tình hình thực tế, đáp ứng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị; đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo lại Chính phủ các nội dung đã thảo luận. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phối hợp với Ban soạn thảo, các bộ, ngành chức năng tiếp thu, chỉnh lý, thẩm tra, rà soát lại sau đó có thể đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 tới đây.

  .

  Nguồn: Bộ Công an