Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201803/tiep-tuc-day-manh-viec-hoc-tap-va-lam-theo-sau-dieu-bac-ho-day-cong-an-nhan-dan-784110/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201803/tiep-tuc-day-manh-viec-hoc-tap-va-lam-theo-sau-dieu-bac-ho-day-cong-an-nhan-dan-784110/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 'Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 09/03/2018, 09:56 [GMT+7]

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 'Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân'

Nhân kỷ niệm 70 năm lực lượng Công an nhân dân (CAND) thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 – 11/3/2018), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

Trong gia tài đồ sộ, di sản hết sức quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, về tư cách người Công an cách mạng, với cốt lõi là "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.
Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Cách đây 70 năm, ngày 11/3/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, khi đang tập trung lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở giai đoạn rất gay go, quyết liệt; giữa bộn bề công việc, Bác Hồ vẫn dành sự quan tâm, viết thư trả lời đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII. Trong thư, cùng việc góp ý với Báo Bạn dân (Nội san của Công an Khu XII) và động viên, khen ngợi, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, Bác đã căn dặn: “Công an của ta là CAND, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào dân thì làm việc gì cũng xong”. Đặc biệt, trong bức thư này, Người chỉ dạy: “Tư cách của người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/ Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/ Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/ Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/ Đối với công việc, phải tận tụy/ Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng” (1).

"Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" là sự tổng hợp biện chứng nhiều yếu tố, nhiều phẩm chất của người Công an cách mạng, đặt trong ba mối quan hệ cơ bản nhất của mỗi cá nhân cán bộ, chiến sĩ Công an, đó là quan hệ nội tâm, nội tại bên trong (đối với tự mình); quan hệ bên ngoài (đối với đồng sự, đối với Chính phủ, đối với nhân dân, đối với địch); quan hệ với công việc (những việc mình cần làm, được làm, phải làm theo bổn phận, trách nhiệm, theo phân công...). Tư cách người Công an được xác định trong Sáu điều dạy của Người thống nhất về bản chất với tư cách một người cách mạng, tư cách của một đảng viên Cộng sản; đồng thời, có những điểm riêng, xuất phát từ đặc thù của công tác công an và người làm công tác công an. Tư cách người Công an trong "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" còn là sự thống nhất, kết hợp nhuần nhuyễn, không tách rời giữa đức và tài, những biểu hiện rõ nét về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức phải có của người Công an cách mạng; trong đó đức là gốc, là cơ sở, tài là điều kiện để phát huy các phẩm chất tốt đẹp và cống hiến.

"Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" hết sức sâu sắc, nhưng thật khái quát, súc tích, rõ ràng, trong sáng về ngôn từ, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp nhận, hình thành tư duy, cách ứng xử phù hợp trong công tác, chiến đấu. Mỗi lời dạy như một gợi mở, kích thích ý thức tự giác, tinh thần cách mạng, đồng thời, cũng là sự răn dạy với cán bộ, chiến sĩ Công an. Không chỉ là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống dân tộc với yếu tố thời đại, "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" còn hàm chứa, hình thành, giữ gìn, khẳng định tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân của CAND, góp phần quan trọng hình thành nên phong cách, bản lĩnh, văn hóa của người Công an cách mạng. Chính vì lẽ đó, ngay khi bức thư lịch sử này của Bác Hồ về với Công an Khu XII (2), Sáu điều dạy của Người với CAND đã lan tỏa nhanh chóng, sâu rộng trên khắp các chiến trường, mặt trận, ở vùng tự do cũng như vùng địch tạm chiếm, đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND. Kể từ đó, "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" đã trở thành định hướng chỉ đạo cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Công an các đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, đều thấm sâu, thấm đẫm và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thi đua lập công, chấp nhận hy sinh, gian khổ cùng với các lực lượng cách mạng, nhất là Quân đội nhân dân và nhân dân cả nước, đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến với đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng CAND miền Bắc và An ninh miền Nam, với lòng yêu nước và ý chí cách mạng tiến công không ngừng, với niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân; gắn bó máu thịt, dựa vào nhân dân, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức khắc nghiệt, đau thương mất mát vô cùng to lớn, góp phần rất quan trọng tạo thành sức mạnh tổng hợp, sức mạnh thời đại để cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc đối đầu lịch sử, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, đưa đất nước, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trở thành biểu tượng chiến thắng của chính nghĩa, là điểm tựa tinh thần, cổ vũ động viên với các dân tộc, các lực lượng cách mạng trên thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong giai đoạn cách mạng mới, trước những thách thức không kém phần cam go, quyết liệt với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN); việc quán triệt, thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" tiếp tục là điểm nhấn, điều kiện quan trọng, quyết định giúp cho CAND Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lớp lớp cha anh đi trước, tuyệt đối trung thành; luôn đặt mình dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, thực sự là con em yêu quý của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần đặc biệt quan trọng vào thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN để đất nước, dân tộc Việt Nam tiếp tục có bước phát triển mới thật tươi sáng, rực rỡ, tốt đẹp trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thực tiễn thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" cho thấy, quán triệt, làm theo những chỉ dạy của Người luôn là điều kiện bảo đảm có tính tiên quyết cho thành công trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Đây chính là minh chứng, là lời khẳng định đặc biệt sâu sắc cho chân lý: "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" đã, đang và sẽ mãi là di sản tinh thần quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND anh hùng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, khi soi chiếu vào Sáu lời dạy của Bác, hiện nay lực lượng CAND cũng còn những vấn đề cần phải quan tâm, chấn chỉnh, khắc phục. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ở một số đơn vị, địa phương còn bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng với đòi hỏi của thực tiễn; một bộ phận cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, né tránh, ngại khó, ngại khổ, chưa thực sự trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ; kén việc, chọn vị trí công tác, ý thức tổ chức kỷ luật kém, đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân; có những cá nhân vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh và truyền thống của lực lượng CAND, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là Công an các đơn vị, địa phương nơi có vụ việc xảy ra chưa nhận thức và quan tâm đầy đủ đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; các cán bộ, chiến sĩ Công an có khuyết điểm chưa thật sự, chưa thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo Sáu điều Bác Hồ dạy; chưa khép mình vào trong khuôn khổ kỷ luật của Đảng, của lực lượng; chưa thượng tôn hiến pháp, pháp luật; thiếu tự trọng, tự tôn nghề nghiệp... Như vậy, việc nhanh chóng khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm nêu trên là một trong những yêu cầu có tính cấp bách đang đặt ra cho lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Trong giai đoạn mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh những thời cơ, vận hội cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức; trong đó có những thách thức lớn về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tình hình thế giới, khu vực có xu hướng chủ đạo là hợp tác, phát triển nhưng cũng đan xen nhiều phức tạp về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ. Ở trong nước, các thế lực thù địch luôn tận dụng những điều kiện khách quan, những sơ hở, thiếu sót của các cơ quan quản lý, vi phạm pháp luật và suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để kích động, chống phá bằng những thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt, nhưng cũng rất manh động, nguy hiểm. Bên cạnh đó, tác động khắc nghiệt từ mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân và thanh niên hình thành lối sống thực dụng, vị kỷ, có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ảnh hưởng tới sức mạnh và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có LLVT nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình đó, để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng CAND cần phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn bó máu thịt với nhân dân, có bước chuyển mình hơn nữa; phát huy truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chính quy, hiện đại. Mỗi cấp ủy đảng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng LLVT nhân dân, trong đó có CAND; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND". Cán bộ, chiến sĩ CAND cần phải thực sự là hình mẫu tiêu biểu về lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; về đạo đức, lối sống trong xã hội; về ý thức thượng tôn pháp luật; là hạt nhân xây dựng xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh; “là đội quân tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân" (3).

Lực lượng CAND vô cùng biết ơn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện để CAND thực sự là một trong những LLVT cách mạng, trưởng thành lớn mạnh như hôm nay. CAND vinh dự và tự hào có Sáu điều Bác Hồ dạy. Những lời chỉ dạy đó của Người cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo của Nhà nước, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, chính quyền các cấp, sự phối hợp hợp đồng chiến đấu của các LLVT nhân dân, đặc biệt là Quân đội nhân dân, sự giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế đã giúp cho CAND Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng, trong mọi hoàn cảnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chiến đấu, thực sự là đội ngũ của những người chỉ biết còn Đảng thì còn mình.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018), lực lượng CAND càng nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn bao giờ hết, việc học tập, làm theo "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" vừa là động lực, vừa là phương châm, điều kiện để CAND giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần chú ý thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về giá trị thời đại, tính chân lý, cách mạng, tính tất yếu của Sáu điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay; quán triệt, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thỏa mãn cả yêu cầu tự bảo vệ và bảo vệ của CAND. Trên cơ sở đó hình thành trong cán bộ, chiến sĩ CAND ngay từ khi bắt đầu tham gia lực lượng và trong suốt sự nghiệp nhu cầu, ý thức tự giác, thường xuyên nghiên cứu, học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy từ trong tâm thức, tình cảm, với động cơ trong sáng, không ngừng hoàn thiện mình để phụng sự Đảng, Nhà nước được nhiều hơn; gắn bó mật thiết, được nhân dân tin yêu, phục vụ nhân dân tốt hơn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chiến đấu trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hết sức cam go, quyết liệt, phức tạp; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Không chỉ tổ chức quán triệt, nêu gương việc thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" trong toàn lực lượng mà cần có thêm các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, để động viên việc thực hiện những chỉ dạy này của Bác trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt tư tưởng, làm theo phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường khả năng giám sát của xã hội, của dư luận, nhân dân và các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng CAND trong việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Hai là, cấp ủy đảng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức quần chúng trong CAND cần đặc biệt chú trọng đến việc học tập, thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, vô cảm với nhân dân, xây dựng môi trường công tác, chiến đấu kỷ cương, kỷ luật, văn hóa, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao kiến thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, đối ngoại, hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh người Công an Việt Nam phát triển toàn diện, đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Ba là, để việc quán triệt, học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, về tư cách người Công an cách mạng, "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" có hiệu quả cao hơn nữa, các cơ quan nghiên cứu, các học viện, trường CAND cần tích cực, chủ động phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, cơ quan quản lý giáo dục thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, đưa vào chương trình giảng dạy cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong CAND; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, học phần, môn học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND”, với cốt lõi là tư cách người Công an cách mạng, "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND"; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong tình hình hiện nay, coi đây là một hướng ưu tiên trong nghiên cứu lý luận chính trị CAND. Cùng với đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần phải thực sự xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, dân vận của Đảng; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, H.1995; tr 406-407.

(2) Trụ sở đặt tại Chùa Tứ Giáp, xã Nhã Nam, huyện Yên Thế  (nay là huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang.

(3) Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Hà Nội ngày 15 - 16/01/2018.

 

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

.

Nguồn: Bộ Công an

.