Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201708/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-thang-72017-750765/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201708/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-thang-72017-750765/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 7/2017 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 04/08/2017, 08:30 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 7/2017

Triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; tTăng chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết... là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 7/2017.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

Ngày 3/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.

Nghị định quy định tàu thuyền nhập cảnh, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nhập cảnh khi vào khu vực biên giới biển Việt Nam phải làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu cảng đầu tiên nơi tàu thuyền đến.

Tàu thuyền nước ngoài xuất cảnh, thuyền viên hành khách đi trên tàu thuyền nước ngoài xuất cảnh, trước khi rời khỏi biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam phải làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu cuối cùng nơi tàu thuyền đi.

Tàu thuyền Việt Nam xuất cảnh, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền Việt Nam xuất cảnh, trước khi rời khỏi vùng biển Việt Nam, phải làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu cảng cuối cùng nơi tàu thuyền đi. Tàu thuyền quá cảnh phải làm thủ tục quá cảnh khi vào khu vực biên giới biển Việt Nam.

Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức 4 Bộ

Trong tháng 7, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Nghị định yêu cầu cơ sở giáo dục phải bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục có sự tham gia của người học…

Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo đó, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định theo mục đích khai thác nước, có giá trị từ 0,1 - 2%. Cụ thể, khai thác nước dùng cho sản xuất thủy điện mức thu 1%; khai thác nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ mức thu 2%; khai thác nước dùng cho sản xuất phi nông nghiệp, trừ nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi mức thu 1,5%.

Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với khai thác nước dưới đất dùng cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc là 0,1%.

Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Ngày 18/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định này quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Quy định chức năng 4 Tổng cục

Ngày 3/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 4 Tổng cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi; Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản; Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp.

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

1- Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi;

2- Thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định;

3- Có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai

Ngày 20/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-TTg  sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cử tri

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/07/2017 quy định Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến.

Theo đó, kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến phải được các bộ, cơ quan, địa phương tiếp nhận, giải quyết, trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình giải quyết.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyến đến là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác của các bộ, cơ quan, địa phương; là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, cơ quan và chính quyền địa phương.

Tăng chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/07/2017. Theo đó, tăng chế độ đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 29/7/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg.

Khu kinh tế Thái Bình bao gồm các khu chức năng như khu trung tâm điện lực Thái Bình; khu, cụm công nghiệp; khu cảng và dịch vụ cảng; khu du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí; khu phân bố các vùng nuôi trồng thủy sản và rừng phòng hộ ven biển; khu dân cư, đô thị, dịch vụ; khu hành chính...

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN 2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/7/2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2018, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,4-6,8%. Các địa phương căn cứ số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương ước thực hiện cả năm và dự báo triển vọng phát triển để xác định chỉ tiêu GRDP năm 2018 cho phù hợp.

Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 5/7/2017 về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương việc thực hiện công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; tổng hợp báo cáo của các bộ, UBND các tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25/1 hàng năm.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

Ngày 6/7/2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo UBND các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh dại ở người và động vật. Người đứng đầu UBND các cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại; xử lý cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng; phát huy vai trò Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trong xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Ngày 21/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thực hiện quy chế phối hợp với các địa phương, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm về sử dụng, khai thác không gian trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sắt hoặc chuyển chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền…

Ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 997/CĐ-TTg ngày 11/07/2017 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc bộ.

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai…

Khắc phục hậu quả bão số 2

Ngày 17/07/2017 , Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1025/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan khắc phục hậu quả bão số 2 năm 2017.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 2, tập trung cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, không để người dân bị thiếu đói…

Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, ngày 27/07/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1106/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo

Giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu giảm dần lượng gạo hàng hóa xuất khẩu nhưng giữ ổn định và tăng trị giá xuất khẩu.

Đây là mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 3/7/2017.

Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Mở Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 4/7/2017 và Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 3/7/2017.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

Nhằm điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2020; xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Chính phủ, ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1042/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020).

Cấp đổi, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 15 nghìn liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 7/7/2017 cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 498 liệt sĩ.

Tại các Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 7/7/2017, Quyết định số 1005/QĐ-TTg ngày 11/7/2017, Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 19/7/2017  và Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 26/7/2017, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định cấp đổi, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 15.017 liệt sĩ.

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017  phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

Đề án nhằm tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; giảm số lượng tổ chức tín dụng yếu kém để có số lượng các tổ chức tín dụng phù hợp, có quy mô và uy tín, hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và ma túy

Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/07/2017.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy. Giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của các cấp, các ngành và ý thức tự giác, chủ động phòng, chống các loại tội phạm và ma túy, vi phạm an toàn cháy, nổ, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg  thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam, trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam có trụ sở tại phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1120/QĐ-TTg ngày 28/07/2017 thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế.

Theo danh sách thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (Tổ Tư vấn kinh tế) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia làm Tổ trưởng.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.