Thứ Ba, 21/07/2015, 09:19 [GMT+7]

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giao ban 6 tháng đầu năm 2015

Chiều 20/7/2015, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (Nghị định số 77) 6 tháng đầu năm 2015.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, sự chỉ đạo của Thủ trưởng hai Bộ (Quốc phòng – Công an) và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ và Thông tư số 07 của hai Bộ, ký kết quy chế phối hợp ở các cấp theo quy định; hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Đặc biệt, đã bảo đảm an toàn địa bàn trong dịp Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tham mưu, xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời ổn định tình hình, không để lây lan, kéo dài.

Hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng tiếp tục được duy trì đạt hiệu quả tốt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao. Nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã trình bày ý kiến, phát biểu tham luận về những vấn đề rất cụ thể, thiết thực, thẳng thắn; đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và phương hướng tiếp tục triển khai Nghị định số 77 trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng tình với Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 77 trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 được trình bày tại Hội nghị, nhấn mạnh một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ việc tiếp tục phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nhất là Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9... Chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng xuống các đơn vị, địa phương. Chủ động phối hợp tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân...

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng Quân đội – Công an trong thời gian qua; mong muốn trong thời gian tiếp theo hai lực lượng Quân đội – Công an sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, xây dựng triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

.

Nguồn: Bộ Công an