Chủ Nhật, 12/07/2015, 08:19 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 6-10/7

Quyết liệt xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tiếp tục triển khai hội nhập quốc tế; hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài;... là thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 6-10/7/2015.
 
Quyết liệt xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ
 
Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng (KCHT) đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch các lĩnh vực KCHT, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và nguồn lực thực hiện, nâng cao tính khả thi của các quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2015 - 2016 để triển khai thực hiện.
 
Tiếp tục triển khai hội nhập quốc tế
 
Tại Chỉ thị số 15/CT-TTg về tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng, về kinh tế, về văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng tham mưu chính sách; vận hành thông suốt, nhịp nhàng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành; giữa các Bộ phận giúp việc của BCĐ quốc gia và các BCĐ liên ngành; giữa các BCĐ với các cơ quan đầu mối hội nhập quốc tế ở địa phương.
 
Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
 
Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 17/CT-TTg yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật, tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ và có chế tài đủ mạnh để nâng cao hiệu lực thi hành. Bộ Công an tổ chức điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, hành vi kinh doanh và sử dụng nguồn phóng xạ trái phép; tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi xảy ra hành vi xâm phạm tới nguồn phóng xạ...
 
Hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài
 
Theo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định hiện hành.
 
Còn người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức vay tối đa là 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Hỗ trợ 3 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa, lũ
 
Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra.
 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia 790 tấn hạt giống lúa (tỉnh Thừa Thiên Huế 200 tấn, tỉnh Quảng Nam 400 tấn, tỉnh Quảng Ngãi 190 tấn); 30 tấn hạt giống ngô (tỉnh Thừa Thiên Huế 5 tấn, tỉnh Quảng Nam 15 tấn, tỉnh Quảng Ngãi 10 tấn) và 5 tấn hạt giống rau cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 675 tấn gạo hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi để cứu cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Quảng Ngãi.
 
Đào tạo 6 triệu lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020
 
Theo Quyết định 971/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Chương trình đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016-2020 là đào tạo nghề cho 6 triệu lao động nông thôn, trong đó, khoảng 5,5 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề (1,4 triệu người học nghề nông nghiệp và 4,1 triệu người học nghề phi nông nghiệp). Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.
 
Quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ
 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ, trong đó quy định cụ thể các loại nhà ở công vụ, diện tích, thiết kế cũng như tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ và tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ.
 
15/3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
 
Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 15/3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
 
Ngày Quyền của người tiêu dùng được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Đồng thời, nhằm nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 
Sửa Nghị định 67: Bổ sung một số chính sách phát triển thủy sản
 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản theo trình tự, thủ tục rút gọn.
 
Phó Thủ tướng yêu cầu bổ sung một số nội dung về đối tượng được hưởng chính sách tín dụng, về sử dụng máy thủy cũ, đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm tại Điều 5 Nghị định 67, thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất đóng mới tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới, về thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ, vật liệu mới...
 
Mục tiêu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản là kiên trì theo hướng tổ chức lại sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước
 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.
 
Cụ thể, trong Quý III/2015, hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa 44 doanh nghiệp và ban hành quyết định công bố giá trị 127 doanh nghiệp. Trong Quý IV/2015, hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa của 127 doanh nghiệp nêu trên. Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước ở doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, vốn nhà nước ở những doanh nghiệp đã cổ phần hóa và bán cổ phần nhưng chưa bán được như phương án đã được phê duyệt. Đối với những trường hợp đầu tư ngoài ngành đang thua lỗ, càng để lâu càng mất vốn nhà nước thì lãnh đạo doanh nghiệp cần sớm báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.
 
Xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu
 
Để sớm giải quyết cơ bản tình trạng hàng tồn đọng trong năm 2015, đồng thời có giải pháp hiệu quả hơn ngăn ngừa tình trạng này tái diễn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan theo thẩm quyền tiếp tục khẩn trương thực hiện xử lý những lô hàng đang tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu theo đúng quy định.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.